Week tegen geweld en kindermishandeling (20-11-2017)

Van 20 tot 26 november is de landelijke week tegen geweld en kindermishandeling. Om die reden bundelen diverse organisaties hun krachten om extra aandacht te vragen voor de aanpak van huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling. Voor een effectieve aanpak zijn de ogen en oren van iedereen nodig. In de week tegen geweld wordt aandacht besteed aan wat u kunt doen tegen geweld en kindermishandeling.

Wat is huiselijk geweld?

Kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld; het stopt nooit vanzelf. Tegen al deze vormen van geweld in huiselijke kring kunt u iets doen, hoe moeilijk dat ook is. Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Het gaat dan om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Het geweld kan zowel lichamelijk zijn als seksueel of psychisch.

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling komt in Nederland meer dan 119.000 keer per jaar voor. Dat betekent dat gemiddeld in iedere schoolklas van 30 leerlingen 1 kind zit dat wordt mishandeld. Kindermishandeling kan fysiek of psychisch geweld zijn, maar ook verwaarlozing. Bijvoorbeeld ouders die altijd schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen. Vaak doen ouders dit omdat ze niet goed weten hoe ze met hun kinderen om moeten gaan. Dit noemen we opvoedonmacht. Maar soms zijn kinderen op een andere manier slachtoffer. Bijvoorbeeld als ze slachtoffer zijn van seksueel misbruik, of getuige zijn van geweld tussen hun ouders.

Wat is ouderenmishandeling?

Jaarlijks worden naar schatting 200.000 ouderen van boven de 65 jaar mishandeld door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners. Vaak begint het klein; stevig beetpakken als iemand niet luistert. Of eigen boodschappen doen van de ander zijn huishoudgeld. Maar regelmatig gaat het van kwaad tot erger. Een glijdende schaal, waarbij zowel de pleger als het slachtoffer zo hun eigen excuses hebben om de mishandeling niet te willen zien.

Wat zijn signalen?

Mishandeling is moeilijk te zien. Er zijn vaak wel verschillende signalen die u kunnen opvallen. Stil en teruggetrokken gedrag, of juist heel druk gedrag. Schrikken van aanrakingen, vaak verwondingen hebben. En daar ongeloofwaardige verklaringen voor geven. Maar ook een onverzorgd uiterlijk, vieze, kapotte kleren en ongewassen haren en lichaam. Ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen over hun kind. Of een partner die u nooit buiten ziet. Of iemand die angstig, schrikachtig of depressief is. Of mishandeling of verwaarlozing van een huisdier: ook dat kan een teken zijn dat het niet goed gaat in het gezin.

Bij ouderen kunt u denken aan een oudere die er slecht verzorgd uitziet, blauwe plekken op vreemde plaatsen heeft, somber en lusteloos gedrag vertoont, of angstig en schrikachtig gedrag, of onderdanig gedrag naar de verzorgende.

Dit kunnen allemaal signalen zijn dat het bij een gezin thuis of met een oudere niet goed gaat. En dit zijn maar een paar voorbeelden. Bedenk dat elk geval uniek is, en ga op uw gevoel af als u denkt dat er iets niet klopt. Bel om dit te melden of om advies met Veilig Thuis 0800-2000. En is er direct gevaar? Aarzel dan niet en bel 1-1-2.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens