Wegwerkzaamheden Krommekamp fase 2 (19-09-2018)

Een aantal weken geleden is gestart met werkzaamheden aan de Krommekamp in de wijk Frankrijk. In de eerste fase ging het om onderhoudswerkzaamheden. Deze week is gestart met de werkzaamheden aan het tweede deel, ter hoogte van Langekamp tot de Elsweg. Daarbij worden ook enkele verkeersknelpunten aangepakt. De omwonenden hebben met veel geduld al een aantal jaren veel tijd en initiatief gestoken in verkeersveilige verbeteringen. Die zijn inmiddels opgenomen in het verkeersveiligheidsplan van de gemeente en worden momenteel aangepakt. Daar waar nodig wordt het verkeer via borden omgeleid.

Verkeersveiligplan

Gemeente Harderwijk werkt aan een verkeersveilige gemeente. Vorig jaar werd het Verkeersveiligheidsplan vastgesteld, waarin ongeveer 100 verkeersknelpunten zijn opgenomen die worden verbeterd. Een aantal verkeersknelpunten zijn al met succes aangepakt. Meer informatie: projectleider gemeente, dhr. A. Verweij, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden