Werkzaamheden verkeersveiligheidsplan locatie Tonselsedreef (20-11-2017)

Van 21 november tot en met 7 december zijn er in de wijk Drielanden in het gedeelte vanaf de Zeeburgerhout tot na de inrit bij basisschool De Triangel wegwerkzaamheden. De kruising met de Zeeburgerhout wordt gelijkwaardig gemaakt. Verder worden er enkele parkeerplaatsen op de drempel verwijderd en de drempel wordt verlengd en gedeeltelijk geasfalteerd. Ook wordt de voetgangersoversteekplaats verlegd naar de drempel. Dit alles om het kruispunt overzichtelijker en veilig te maken voor voetgangers.

Parkeren

Automobilisten worden verzocht tijdens deze periode van werkzaamheden geen auto`s op de parkeerplaatsen langs de Tonselsedreef te parkeren. U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaatsen op de Zeeburgerhout of bij het parkeerterrein naast basisschool De Triangel. De weg is tijdens de werkzaamheden open voor verkeer, maar er wordt één rijbaan afgezet voor uw veiligheid. De kruising met de inrit naar basisschool De Triangel en de daarbij gelegen parkeerplaatsen blijven gewoon bereikbaar. Gestreefd wordt de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Verkeersveilige stad

Gemeente Harderwijk werkt aan een verkeersveilige stad. Volgens het vastgestelde verkeersveiligheidsplan zijn er ongeveer 100 verkeersonveilige situaties. Die situaties worden zoveel mogelijk aangepakt. Dat gebeurt niet tegelijk maar volgens een planning die gebaseerd is op prioriteit van aanpak. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van bewoners maar ook met de door de politie en verkeersdeskundige ingebrachte adviezen.

Vragen, opmerkingen of suggesties in het kader van de werkzaamheden kunt u mailen naar: a.nieuwenhuis@schageninfra.nl. Voor overige vragen in het kader van het verkeersveiligheidsplan kunt u terecht bij dhr. J. Langevoord via j.langevoord@harderwijk.nl.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens