Werkzaamheden Westermeenweg/Stadswei uitgesteld (18-04-2018)

De uitvoering van het Verkeersveiligheidsplan is in volle gang. De kruisingen op de Stadswei/Achterste Wei en Voorste Wei/Drift zijn afgerond. Volgende week wordt gestart met de kruising Stadswei/Ankermeen. De planning was om ook volgende week te starten met het aanpassen van de rotonde Westermeenweg/Stadswei. Dat zou betekenen dat de rotonde dan vier weken zou worden afgesloten.

Om te voorkomen dat ondernemers en inwoners hiervan teveel hinder ondervinden zijn die werkzaamheden voor onbepaalde tijd opgeschort en gaan volgende week dus niet van start. Eerst zal in goed overleg met de aannemer een aangepast plan worden gemaakt om de overlast voor ondernemers en inwoners tot een minimum te beperken.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden