Wijzigingen in de kinderopvang vanaf 2018 (11-10-2017)

Peuterspeelzalen worden kinderdagverblijven. Dat is geregeld in een wijzing van de landelijke Wet Kinderopvang die op 1 januari 2018 ingaat. Dit betekent ook dat peuterspeelzalen moeten gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven. Ook voor ouders/verzorgers met een kind op de peuterspeelzaal verandert er iets. Zo wordt de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal afhankelijk van de hoogte van het inkomen en wordt de peuterspeelzaal voor de meeste ouders goedkoper. Zij hebben namelijk vanaf 1 januari 2018 mogelijk recht op kinderopvangtoeslag of een gemeentelijke bijdrage via de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.

Kinderopvangtoeslag via Belastingdienst

Staat het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang (BSO) of de gastouder van uw kind ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunt u onder voorwaarden een deel van de kosten terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. Vanaf 2018 geldt deze toeslag dus ook voor het peuterspeelwerk. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Alle informatie over de kinderopvangtoeslag vindt u op de website toeslagen.nl U kunt hier ook een proefberekening maken.

Gemeentelijke bijdrage via peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, maar maakt uw kind tussen de 2 en 4 jaar oud gebruik van peuterspeelwerk? Dan kunt u vanaf 1 januari 2018 onder voorwaarden een bijdrage in de kosten voor peuterspeelwerk aanvragen bij uw peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, mits de gemeente daar afspraken mee heeft gemaakt. De gemeente heeft hiervoor afspraken gemaakt met de Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk en is daarover in gesprek met enkele kinderopvangorganisaties. De toeslag geldt voor maximaal 2 dagdelen van 3,5 uur peuterspeelwerk per week (40 schoolweken) en wordt rechtstreeks uitgekeerd aan uw peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. De hoogte van de toeslag wordt onder andere berekend aan de hand van een zogenoemde ‘Inkomensverklaring’, die u kunt opvragen bij de Belastingdienst.

Overgangsregeling

Ouders/verzorgers van kinderen, die nu gebruik maken van peuterspeelwerk en vóór 1 mei 2018 naar de basisschool gaan, kunnen de vaste bijdrage per maand (prijspeil 2017) bij de Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk blijven betalen.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.veranderingenkinderopvang.nl en op de pagina Kinderopvang.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens