Vergadering Commissie Beleid Algemeen 29-11-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Menno Doppenberg

AGENDAPUNTEN:

1 Opening, vaststelling agenda en inventarisatie rondvraag

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen samenvatting en actualiseren afsprakenlijst

Bijgevoegde documenten

3 Algemeen inspreekrecht

41 Communicatiebeleidsplan

42 Deelname centraal tellen

43 Parkeerscenario 's

5 Rondvraag en sluiting

6 Stukken ter kennisneming

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden