Vergadering Commissie Beleid Algemeen 29-11-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Menno Doppenberg

AGENDAPUNTEN:

1 Opening, vaststelling agenda en inventarisatie rondvraag Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen samenvatting en actualiseren afsprakenlijst Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Algemeen inspreekrecht Bekijk dit agendapunt online

41 Communicatiebeleidsplan Bekijk dit agendapunt online

42 Deelname centraal tellen Bekijk dit agendapunt online

43 Parkeerscenario 's Bekijk dit agendapunt online

5 Rondvraag en sluiting Bekijk dit agendapunt online

6 Stukken ter kennisneming Bekijk dit agendapunt online

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden