Vergadering Commissie Ruimte 15-11-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Edwin Enklaar

AGENDAPUNTEN:

1 Opening, vaststelling agenda en inventarisatie rondvraag Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen verslag en actualiseren afsprakenlijst Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Algemeen inspreekrecht: Stichting Doeh Bekijk dit agendapunt online

41 Verkeersknelpunten centrumring Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

42 Stand van zaken windenergie Lorentz - Harderwijk Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

5 Rondvraag en sluiting Bekijk dit agendapunt online

6 Stukken ter kennisneming Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden