Vergadering Commissie Samenleving 07-11-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:zie agenda!
Tijd:19:30
Voorzitter:Martijn Pijnenburg

AGENDAPUNTEN:

1 Opening, vaststelling agenda en inventarisatie rondvraag

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen samenvatting en actualiseren afsprakenlijst

3 Algemeen inspreekrecht

4 19.30 uur werkbezoek Sportpark Parkweg (bij Zwart - Wit '63)

5 20.45 uur werkbezoek oude stadhuis; Markt 1

6 21.30 uur werkbezoek aan Marius van Dokkum museum (Academiestraat 7)

7 Rondvraag en sluiting

8 Stukken ter kennisneming

Bijgevoegde documenten

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden