Vergadering Raad 01-11-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Harm-Jan van Schaik

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Toelating raadslid Bekijk dit agendapunt online

3 Beediging raadslid Bekijk dit agendapunt online

4 Vragenhalfuurtje raadsleden Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen raadsagenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

6 Spreekrecht inwoners Bekijk dit agendapunt online

7 Vaststellen besluitenlijsten 4 oktober 2018 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

8 Lijst ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

9 Tiny houses Bekijk dit agendapunt online

10 Geluidscherm Harderweide Bekijk dit agendapunt online

11 Vaststelling nota toegankelijkheid buitenruimte Bekijk dit agendapunt online

12 Verordening jeugdhulp 2018 Bekijk dit agendapunt online

13 Bestuursrapportage Bekijk dit agendapunt online

14 Verklaring van geen bedenkingen sportpark Slingerbos Bekijk dit agendapunt online

15 Revolverends fonds verduurzaming sportverenigingen Bekijk dit agendapunt online

16 Rekenkamerrapport recreatie en toerisme Bekijk dit agendapunt online

17 Nieuw raadsinformatiesysteem Ibabs Bekijk dit agendapunt online

18 Aangepaste themarekening 2017 + Accountantsverklaring Bekijk dit agendapunt online

19 Plankosten grondexploitatie Drielanden 2018 Bekijk dit agendapunt online

20 Plankosten grondexploitatie Lorentz III 2018 Bekijk dit agendapunt online

21 Extra zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen Bekijk dit agendapunt online

22 DEBAT: themabegroting 2019-2022 + Septembercirculaire Gemeentefonds 2018 Bekijk dit agendapunt online

23 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden