Vergadering Raad 22-11-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Harm-Jan van Schaik

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

2 Vragenhalfuurtje voor raadsleden Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen raadsagenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

4 Spreekrecht inwoners (op de voorliggende agenda) Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen besluitenlijsten 1 november en 8 november Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

6 Overzicht ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

61 Raadsbrief over geluidsmeting A28 Bekijk dit agendapunt online

62 Collegevoorstel Rapportage over meetlat Sociaal Domein 2017 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

7 Verhogen subsidieplafond duurzaamheidssubsidie Lorentz III Bekijk dit agendapunt online

8 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied landgoed Molenweg Bekijk dit agendapunt online

9 Beschikbaar stellen kredieten Kadernota 2018-2022 Bekijk dit agendapunt online

10 Eerste begrotingswijziging Meerinzicht 2018 Bekijk dit agendapunt online

11 Nieuw raadsinformatiesysteem IBabs Bekijk dit agendapunt online

12 Vaststellen gewijzigde APV Harderwijk Bekijk dit agendapunt online

13 Rapport van de Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk Beleids- en procesevaluatie Parkeerbeleid Bekijk dit agendapunt online

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden