Vergadering Raad 08-11-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Harm-Jan van Schaik

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

2 Vragenhalfuurtje voor raadsleden Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen raadsagenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

4 Spreekrecht voor inwoners Bekijk dit agendapunt online

5 Debat: collegeprogramma "aanpakken met ambitie" Bekijk dit agendapunt online

6 Strategische raadsagenda 2018-2022 Bekijk dit agendapunt online

7 Septembercirculaire 2018 Bekijk dit agendapunt online

8 Themabegroting 2019-2022 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

9 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden