Vergadering Raad 18-12-2014

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal Harderwijk
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Harm-Jan van Schaik

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vragenhalfuurtje raadsleden Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen raadsagenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

4 Spreekrecht inwoners Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen besluitenlijst Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

6 Ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

7 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte "Samen kleuren we de stad" Bekijk dit agendapunt online

8 Participatiewet standpunt Harderwijk tav besteding Bekijk dit agendapunt online

9 Beleidsuitgangspunten begraafplaatsen Harderwijk Bekijk dit agendapunt online

10 Opdrachtbevestiging accountantcontrole Bekijk dit agendapunt online

11 Belastingverordeningen 2015 Bekijk dit agendapunt online

12 Verordening leerlingenvervoer gemeente Harderwijk 2015 Bekijk dit agendapunt online

13 Addendum Wmo-nota Bekijk dit agendapunt online

14 Verordening wethouders raads- en commissieleden Bekijk dit agendapunt online

15 Meerinzicht 1e begrotingswijziging 2014 en 1e begrotingswijziging 2015-2018 Bekijk dit agendapunt online

16 Begrotingswijzigingen Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

17 Integrale besluitvorming begrotingswijzigingen Bekijk dit agendapunt online

18 DEBAT: Strategienota vitale vakantieparken Harderwijk Bekijk dit agendapunt online

19 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens