Vergadering Raad 08-09-2016

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Harm-Jan van Schaik

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

2 Vragenhalfuurtje raadsleden Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen raadsagenda Bekijk dit agendapunt online

4 Spreekrecht inwoners Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen besluitenlijst Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

6 Ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

7 Duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs (bijlage verordening financiële en materiele gelijkstelling) Bekijk dit agendapunt online

8 Kredietaanvraag voor het bouwrijp maken van de eerste fase Harderweide, Drielanden Bekijk dit agendapunt online

9 Kredietaanvraag rioleringswerkzaamheden Weiburglaan, Beemd, Stationsplein, Stationslaan, Oranjepark en Oranjelaan Bekijk dit agendapunt online

10 Kredietaanvraag bouw- en woonrijp maken Drielanden – Groene Zoom Bekijk dit agendapunt online

11 Voorbereidingsbudget terrein Kranenburg-Noord Bekijk dit agendapunt online

12 Vaststelling bestemmingsplan 'Lorentz I en II - Einsteinstraat 5' Bekijk dit agendapunt online

14 Herbenoeming J. Toussaint als lid CAI Harderwijk Bekijk dit agendapunt online

15 Toelating raadsopvolgers Bekijk dit agendapunt online

16 Verlaging eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning Bekijk dit agendapunt online

17 Archeologie Vischpoort Bekijk dit agendapunt online

18 Coördinatieregeling Stationslaan 112 Bekijk dit agendapunt online

19 DEBAT: Van Afval Naar Grondstof (VANG) Bekijk dit agendapunt online

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden