Aanwijzing leerplichtambtenaren 2018 (29-08-2018)

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 21 augustus 2018 besloten tot aanwijzing van de binnen Meerinzicht als ‘consulent leerplicht/RMC’ aangestelde medewerkers als leerplichtambtenaren bedoeld in artikel 16 van de Leerplichtwet 1969 en hen te belasten met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Leerplichtwet 1969 gegeven voorschriften voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde, onder gelijktijdige intrekking van het eerder genomen aanwijzingsbesluit van 19 december 2017.

Het besluit ligt ook 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Dit besluit treedt op 1 september in werking.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden