Ambtsinstructie Leerplicht RMC (29-08-2018)

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 21 augustus besloten de ‘Ambtsinstructie Leerplicht/RMC Samenwerking Noord-Veluwe en Zeewolde 2018’ vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de eerder vastgestelde ambtsinstructie van 19 december 2017. Het vaststellingsbesluit ligt ook 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Dit besluit treedt op 1 september 2018 in werking.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden