Damoclesbeleid Harderwijk 2019 vastgesteld (27-06-2019)

De burgemeester heeft op 18 juni 2019 besloten het 'Damoclesbeleid Harderwijk 2019' vast te stellen. Tegen het ontwerp beleid zijn geen zienswijzen ingediend. Daarnaast zijn er door het college en de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen naar voren gebracht. De burgemeester heeft daarom besloten het 'Damoclesbeleid Harderwijk 2019' overeenkomstig het ontwerp beleid vast te stellen. Het Damoclesbeleid Harderwijk 2019 treedt in werking met ingang van 27 juni 2019. Het Damoclesbeleid artikel 13B Opiumwet woningen, lokalen en erven, zoals vastgesteld op 14 juli 2011 en nadien gewijzigd vastgesteld bij besluit van 12 februari 2014 wordt gelijktijdig ingetrokken. 

Bekijk de actuele en officiële tekst van deze verordening via overheid.nl.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden