Handhaving onrechtmatig gebruik van recreatieverblijven op (getransformeerde) vakantieparken (03-12-2019)

Op 18 januari 2018 is de structuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk vastgesteld door de gemeenteraad. De structuurvisie is de ruimtelijke uitwerking van de op 18 januari 2015 vastgestelde Strategienota Vitale Vakantieparken. In de Structuurvisie zijn de 5 processtappen van de ‘Harderwijkse strategie’ benoemd. De 5de en laatste stap is het starten van handhaving.

De Beleidsregel: handhaving onrechtmatig gebruik van recreatieverblijven op (getransformeerde) vakantieparken geeft uitvoering aan stap 5 uit de Strategienota, het terugdringen van oneigenlijk gebruik van recreatiewoningen door handhaving.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden