Ondermandaatbesluit Leerplicht en RMC gemeente Harderwijk 2018, bevoegdheden Putten naar Meerinzicht (29-08-2018)

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 21 augustus 2018 besloten het ‘Ondermandaatbesluit Leerplicht en RMC Harderwijk’ vast te stellen. Met dit besluit zijn de in mandaat van burgemeester en wethouders van Putten ontvangen bevoegdheden genoemd in de Leerplichtwet 1969 en uitvoeringstaken voortvloeiend uit de regels inzake Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten doorgemandateerd aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht met de mogelijkheid van ondermandaat. Het ondermandaatbesluit van 2 januari 2018 is gelijktijdig ingetrokken.

Het ondermandaatbesluit ligt ook 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Dit besluit treedt op 1 september 2018 in werking. Meer informatie: mevr. S. Rijnbeek, s.rijnbeek@harderwijk.nl of 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden