Organisatiebesluit 2018 (28-11-2018)

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 13 november 2018 het Organisatiebesluit 2018 gemeente Harderwijk vastgesteld. Dit (geactualiseerde) Organisatiebesluit geeft duidelijkheid over de inrichting van de ambtelijke organisatie van de gemeente Harderwijk. Aangegeven wordt wat de hiërarchische relaties zijn, welke organisatie onderdelen er zijn en wie waarvoor verantwoordelijk en bevoegd is. Tevens is de relatie met de ‘gemeenschappelijke regeling Meerinzicht’ opgenomen. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden