Burgerjaarverslag

Ieder jaar brengt de gemeente het Burgerjaarverslag uit. Het is de wettelijke opdracht van de burgemeester om met dit verslag verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad en de inwoners van de gemeente Harderwijk. In het burgerjaarverslag komen onderwerpen voor die zijn voorgeschreven in de wet zoals relaties burgers en bestuur, de burgerparticipatie, de benadeling van bezwaarschriften en klachten en de dienstverlening aan de burger. Naast deze verplichte onderwerpen geeft het burgerjaarverslag ook informatie over andere ontwikkelingen in Harderwijk.

Aan de hand van het burgerjaarverslag kunnen verbeterpunten worden ontdekt. Zo kan het gemeentebestuur er voor zorgen, dat de gemeente de inwoners als klant beter van dienst is, en ook beter luistert naar de burger bij het maken van beleidskeuzes.

De burgemeester rapporteert, maar hij kan als rapporteur niet zo maar iets opdragen aan het college of de wethouders. Iedere wethouder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen portefeuille. Wel kan de gemeenteraad naar aanleiding van het burgerjaarverslag uitspraken doen en daarmee opdrachten geven aan het college voor de komende tijd.

Het burgerjaarverslag 2013 (pdf, 1MB) is in november verschenen.

Informatie over het Burgerjaarverslag: team communicatie via communicatie@harderwijk.nl.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens