College van Burgemeester en Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders, vaak afgekort B&W, is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en voert alle besluiten van de gemeenteraad uit. Het college van B&W wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris.

Harderwijk heeft 4 wethouders, die ieder een bepaald terrein behandelen. Dat noemen we een portefeuille. Ook de burgemeester heeft een portefeuille, zij het politiek gezien een minder gevoelige. Het college is tevens belast met de uitvoering van allerlei wetten. Voor alles wat zij in de uitoefening van hun functie doen en nalaten zijn B&W verantwoording schuldig aan de gemeenteraad. Op de pagina samenstelling kunt u de portefeuille per collegelid bekijken.

Coalitieakkoord ‘Aanpakken met ambitie’ 

De 4 coalitiepartijen Harderwijk Anders, VVD, ChristenUnie en CDA hebben samen het coalitieakkoord 2018-2022 opgesteld. In dit akkoord met de titel ‘Aanpakken met Ambitie’, geeft het nieuwe college aan door te willen pakken op onderwerpen die al eerder in gang zijn gezet. 

U kunt het gehele coalitieakkoord lezen via coalitieakkoord 2018 - 2022 (pdf, 0,7 MB).

U kunt ook het online collegeprogramma 'Aanpakken met ambitie' voor de periode 2018-2022 bekijken:

Website collegeprogramma »

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden