Collegeprogramma

Klik op de afbeelding om het collegeprogramma in uw hele beeldscherm te bekijken, of ga naar http://pors.tv/cphk1418/.
U kunt het collegeprogramma 2014-2018 (pdf, 1,7 MB) ook als pdf bekijken.

Op 11 november 2014 heeft het college van B&W haar programma voor de periode 2014 – 2018 vastgesteld. Voor de samenstelling van dit collegeprogramma is de samenleving uitgenodigd om actief mee te denken en te praten over de inhoud. Het college is er dan ook trots op het eerste Harderwijker collegeprogramma aan te bieden, waarbij inwoners, instellingen en bedrijven direct inbreng hebben gehad.

Voor het verzamelen van de inhoud van het collegeprogramma is in de periode van eind augustus tot half september 2014 de Tour d’Harderwijk gehouden. Ter ondersteuning aan de Tour d’Harderwijk zijn er peilingen over verschillende onderwerpen op internet geplaatst. Tijdens deze gesprekken en uit de internetpeiling is waardevolle informatie naar voren gekomen. Deze informatie is zoveel mogelijk in het collegeprogramma verwerkt. Een beeldverslag van de Tour d'Harderwijk kunt u vinden via YouTube. In het overzicht samenvatting en acties Tour d'Harderwijk (pdf, 0,3 MB) vind u een samenvatting van alle gemaakte opmerkingen tijdens de Tour d’Harderwijk en daaraan gekoppelde actie.

Het college werkt vanuit onderling vertrouwen. Daarom is dit collegeprogramma niet tot achter de komma uitgewerkt, maar zijn de ambitie en prioriteiten op hoofdlijnen aangegeven.
In aanloop naar de Kadernota 2016 – 2019 die in juni 2015 wordt gepresenteerd zullen de onderwerpen uit het collegeprogramma planmatig worden voorbereid voor de komende vier jaar.

De prioriteiten van dit college zijn:

Thema 1. De Zorgzame stad

 • Participatie en arbeidsmarktbeleid
  Het college zet in op meedoen en activering. Dat betekent dat de verbinding wordt gelegd tussen Wmo, Maatschappelijke zorg en de Participatiewet.
 • Decentralisatieopgaven
  Het college wil de decentralisatieopgaven borgen.

Thema 2. De Aantrekkelijke stad

 • Parkeren
  Het college wil de pilot met lagere parkeertarieven in de binnenstad uitvoeren.
 • Theaterfunctie
  Het college werkt het concept “De stad als podium” uit en daarnaast zijn andere varianten voor de theaterfunctie vanuit de stad welkom.
 • Stationsomgeving
  Voor het verbeteren van de bereikbaarheid zet het college in op de intercitystatus voor Harderwijk, waarbij Randstadspoor nog steeds tot de mogelijkheid behoort.
 • Waterfront
  Het college zet in op gestage voortgang van de woningbouw.

Thema 3. De Ondernemende stad

 • Recreatie en toerisme
  Het college ontwikkelt een strategie om de sector economisch te versterken, en kansen te onderzoeken.
 • Waterfront
  Het college werkt aan een aantrekkelijk en levendig boulevardgebied.

Thema 4. De Verbindende stad

 • Doorontwikkelen cultuuromslag
  Het college geeft invulling aan de cultuuromslag die nodig is om onder andere rond burgerschap en wijkgericht werken, netwerken te stimuleren en met de stad samen te werken.

Door te focussen op bovenstaande thema’s geeft het college invulling aan het collegeprogramma ´Vernieuwing door verandering´.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens