Commissie Beleid Algemeen

Als een onderwerp politiek gevoelig, ingewikkeld of heel uitgebreid is, wordt het (voordat het in de gemeenteraad aan bod komt) eerst besproken in één van de drie raadscommissies. Tijdens de commissiebijeenkomsten wordt uitsluitend nadere informatie over een onderwerp verzameld, in de gemeenteraadsvergadering vinden het politiek debat en de besluitvorming plaats. De commissies bestaan uit maximaal twee leden per fractie en hebben een raadslid als voorzitter.

Commissie Beleid Algemeen

De commissie Beleid Algemeen houdt zich bezig met zaken op het gebied van openbare orde en veiligheid, bestuurlijke en economische zaken, gemeentefinanciën, organisatiebeleid en informatiseringsbeleid en enkele onderwerpen vanuit het Waterfront.

  • Voorzitter Menno Doppenberg
  • Plaatsvervangend voorzitter Laurens de Kleine

Meer informatie

Voor meer informatie of het aanmelden van een onderwerp bij het inspreekrecht, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie, Jenny Kooij, via j.kooij@harderwijk.nl.

Agenda's en vastgestelde samenvattingen

Alle agenda's van de commissies kunt u vinden op de pagina agenda's en besluiten

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden