Commissie Ruimte

Commissie Ruimte

De commissie Ruimte houdt zich bezig met stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, milieu en stadsbeheer.

Meer informatie

Voor meer informatie of het aanmelden van een onderwerp bij het inspreekrecht, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie, Sander Feijth via s.feijth@harderwijk.nl.

Agenda's en vastgestelde samenvattingen

Alle agenda's van de commissies kunt u vinden op de pagina agenda's en besluiten.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens