Groot onderhoud

Naast vele kleinere werkzaamheden voeren wij jaarlijks in een aantal gedeelten van de gemeente groot onderhoud uit. Hierbij richten wij complete delen van wijken opnieuw in. Hierbij kunt u denken aan opnieuw bestraten, vervanging riolering, aanleggen groenvakken of andere parkeervakken. Groot onderhoud voeren wij samen met u uit. In bewonersavonden wordt u actief betrokken bij het onderhoud in uw straat. Uw wensen voor bijvoorbeeld een ander groenvak of meer/minder parkeervakken horen wij graag en nemen wij waar mogelijk mee in een definitief ontwerp. 

Voor 2016 voeren wij het volgende groot onderhoud project uit:

Gedeelte Tweelingstad

In een gedeelte van de wijk Tweelingstad, namelijk de Graaf Ottolaan, Gelreweg, Prins Mauritslaan, Irenelaan, Beatrixlaan, Emmalaan, Prins Frederik Hendriklaan en het restant van de Boerhaavelaan vindt groot onderhoud plaats. Voornamelijk zullen de werkzaamheden in deze straten bestaan uit herbestraten en vervanging van de riolering. De werkzaamheden in deze straten zijn in maart 2016 van start gegaan. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting een doorlooptijd hebben tot november 2016.

Meer informatie

Voor meer informatie over de drie groot onderhoud projecten kunt u contact opnemen met de heer A. Verweij via telefoonnummer 0341 411 911.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens