Groot onderhoud

Krommekamp fase 1

In het kader van groot wegenonderhoud start Van Dalfsen Infra op maandag 27 augustus met het wegonderhoud van de Krommekamp.

Krommekamp fase 2 

Vanaf maandag 17 september is gestart met de werkzaamheden aan het tweede deel, ter hoogte van Langekamp tot de Elsweg. Daarbij worden ook enkele verkeersknelpunten aangepakt. De omwonenden hebben met veel geduld al een aantal jaren veel tijd en initiatief gestoken in verkeersveilige verbeteringen. Die zijn inmiddels opgenomen in het verkeersveiligheidsplan van de gemeente en worden momenteel aangepakt.

Voor vragen over de werkzaamheden neem contact op met onze projectleider a.verweij@harderwijk.nl

Planning werkzaamheden augustus t/m december 2018

Voorbereiding werkzaamheden: week 34

Fase 1

  • Jannevroupad tot aan T splitsing Wezenkamp: week 35, 36 en 37
  • T-splitsing Wezekamp tot aan Langekamp: week 37 en 38 

Fase 2

  • over kruising Langekamp heen tot aan T splitsing Lammertkamp: week 38 en 39
  • T-splitsing Lammertkamp tot aan Frankenpad: week 39, 40 en 41
  • Frankenpad tot aan Kuulekamp: week 41, 42 en 43
  • Kuulekamp tot bestaande (nieuwe) Walstein: week 43, 44 en 45
  • T-splitsing Langekamp tot aan Tabaksweg: week 46 en 47
  • diverse herstelpunten Walstein: week 47 en 48

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden