Harderwieker Huse (Maatwerkwoningen)

De gemeente Harderwijk onderzoekt de haalbaarheid van maatwerkwoningen op de parallelweg 7. Op deze pagina is meer informatie te vinden over maatwerkwoningen. 

Er is in Harderwijk behoefte aan huisvesting voor mensen die niet in reguliere woningen passen

In Harderwijk en de regio is er een groep inwoners waarvoor, vaak door een combinatie van oorzaken of problemen, niet altijd reguliere woningen beschikbaar zijn. Zij hebben behoefte heeft aan een rustige woonplek. Daar kunnen zij zelf tot rust kunnen en, eventueel met begeleiding, weer zelfstandig kunnen wonen. Veelal verblijven deze mensen nu nog onnodig lang in de maatschappelijke opvang of in woonwijken. Samen met IrisZorg gaat de gemeente onderzoeken of realisatie van dergelijke woonplekken aan de Parallelweg 7 realiseerbaar is. IrisZorg werkt samen met zorgaanbieders EBC Zorg, Stichting Ontmoeting en de GGD.

In projecten in andere gemeenten zijn positieve ervaringen met maatwerkwoningen

In ons land zijn inmiddels goede ervaringen opgedaan met het van oorsprong Deense concept ‘Skeave Huse’. Daarmee worden kleine, eenvoudige vrijstaande woningen bedoeld met eigen keuken, sanitair en buitenruimte die in een prikkelarme omgeving staan. Mensen komen hier letterlijk tot rust en worden ook met rust gelaten, hetgeen de overlast door afwijkend woongedrag in de praktijk veelal doet verdwijnen. De ervaringen in het land zijn (bijzonder) positief in dit opzicht.

In het najaar besluit de raad definitief over de locatie

In de woonvisie wordt ingezet op een Harderwijkse variant van deze woningen (maatwerkwoningen). Op de locatie is ook ruimte voor een beheersunit als er een voldoende aantal woningen komen. Iriszorg kan zorgen voor 24/7 bereikbaarheid en een aanspreekpunt voor de buurt. De initiatiefnemers nodigen belanghebbenden uit mee te denken in de ontwikkeling van een buurtbeheercommissie. Dit traject wordt na de zomer opgestart. De direct omwonenden worden nog voor de zomer per brief geïnformeerd over het traject en de wijze waarop zij hierin worden betrokken.

Vraag en antwoord

Op de pagina vraag en antwoord kunt u de meest gestelde vragen over het project Harderwieker Huse (maatwerkwoningen) vinden.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden