Meerinzicht Algemeen Bestuur

Onlangs zijn de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde een samenwerkingsverband in de vorm van een gemeenschappelijke regeling aangegaan met de bedoeling om te gaan samenwerken op het gebied van (een aantal) bedrijfsvoeringstaken.

De gemeenschappelijke regeling betreft een openbaar lichaam met eigen rechtspersoonlijkheid en heeft de naam Meerinzicht. Meerinzicht wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter. De leden van het Algemeen Bestuur zijn de leden van de colleges die de bedrijfsvoering in hun portefeuille hebben. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden