Officiële publicaties week 10 (08-03-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 20-2-2017 Bruggestraat 45-47: doorbraak panden in strijd regels ro nr. 45 (gem. mon.)
 • 22-2-2017 Stakenbergerhout 17: dakkapel (voorzijde)
 • 24-2-2017 Vondellaan 28: renovatie gevels e.d.
 • 25-2-2017 Friesegracht 69: uitbreiden woning (gem. mon.)
 • 28-2-2017 Horlosebrink kavel 2: woning in strijd regels ro
 • 26-2-2017 Sonnevancklaan 29: houthok in strijd regels ro
 • 25-2-2017 Wethouder Jansenlaan 1: aanpassen brandcompartimentering

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 20-2-2017 Parallelweg 25-1: hekwerk (tijdelijk) in strijd regels ro
 • 27-2-2017 Parallelweg 25-55: kappen 4 bomen
 • 27-2-2017 Boomkamp 28: verbreden inrit
 • 1-3-2017 Diepegracht: kappen 39 elzen 1-3-2017 Harderweide: kappen 59 bomen

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 2-3-2017 Markt 6: plaatsen twee parasols, terrasvlonders en terrasschermen in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Vondellaan 26: renoveren pand: 18-4-2017

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 1-02-2017: Baptisten gemeenschap Harderwijk, Jacob Catsstraat 3, 3842 JK in Harderwijk, voor het uitbreiden van het bestaande wijkgebouw.

En de volgende melding op grond van het sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 31-01-2017: Liander Leuvenumseweg 34, 3847 LD in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit schakeltuin van het onderstation.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden