Officiële publicaties week 10 (06-03-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 22-2-2019 Celsiusstraat 43: aanpassen gevels
 • 21-2-2019 Mozartdreef 47: dakkapel (voorzijde)
 • 23-2-2019 Edisonstraat 9: vervangen metselwerk gevel
 • 24-2-2019 Ceintuurbaan 4-83: kappen 1 boom
 • 25-2-2019 Roemer Visscherstraat 1: schutting
 • 24-2-2019 gezamenlijke tuin van Sonnevancklaan 33-41: kappen 38 houtopstanden
 • 26-2-2019 van Leeuwenhoekstraat: bedrijfspand en inrit
 • 26-2-2019 Groentjesweg 5: dakkapel (voorzijde)
 • 26-2-2019 Beukenlaan 5: schutting
 • 26-2-2019 waterplaspad: kappen 41 bomen
 • 26-2-2019 Parallelweg 26 29: het kappen van 5 bomen
 • 27-2-2019 Beneluxlaan 40: dakkapel (voorzijde)
 • 28-2-2019 Grevenhofsweg 6: vernieuwen constructie en 2 dakkapellen
 • 10-12-2018 Dichterskwartier: appartementencomplex met een kantoor/winkelfunctie begane grond
 • 28-12-2018 Rietgorsmeen 135: carport
 • 27-2-2019 Wijtgraaf 28: kappen 4 bomen
 • 26-2-2019 Molenweg 47: erfafscheiding
 • 21-2-2019 Fokko Kortlanglaan 181: strijdig gebruiken pand (snuffelmarkt)
 • 27-2-2019 Kerkstraat 39: realiseren 6 bergingen beganegrond
 • 21-2-2019 Industrieweg 15: verbreden inrit en aanleggen inrit

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 26-2-2019 Biesteweg 6: kappen 6 bomen
 • 27-2-2019 Biesteweg 13: kappen 5 bomen
 • 27-2-2019 Annie M.G. Schmidtlaan 11: wijzigen compartimentering
 • 27-2-2019 Van Goorswegje 15: gebruik bijgebouw in strijd regels ro
 • 28-2-2019 Holzstraat 13: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 28-2-2019 Edisonstraat 9: vervangen metselwerk gevel
 • 28-2-2019 Bazuindreef 1: inrit
 • 28-2-2019 Rietgorsmeen 135: carport

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Diverse bekendmakingen verkiezingen

De burgemeester maakt bekend:

 • dat het bij de aanstaande verkiezingen, een kiezer is toegestaan zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Een schriftelijk verzoek hiervoor moet uiterlijk op 15 maart ontvangen zijn. Mondeling kunt u hiervoor in de Stadswinkel terecht tot 19 maart 12.00 uur
 • dat het bij de aanstaande verkiezingen een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Een schriftelijk verzoek hiervoor moet uiterlijk op 15 maart ontvangen zijn
 • dat voor de verkiezingen gebruik zal worden gemaakt van mobiele stembureaus. De stemopneming van dit mobiele stembureau vindt plaats om 21.00 uur bij Snel Herstel, Graaf Ottolaan
 • dat stembureaus zijn ingesteld en aangewezen voor de verkiezingen van 20 maart 2019
 • dat de gemeente Harderwijk deelneemt aan het experiment ‘centrale stemopneming’. Op de avond van de verkiezingen worden het aantal stemmen per lijst geteld. Deze voorlopige uitslag wordt op de website bekend gemaakt
 • op donderdag 21 maart vanaf 8.30 uur worden in de sporthal Sypel 1 de stemmen op kandidaat niveau geteld. Aansluitend wordt de uitslag door het gemeentelijk stembureau bekend gemaakt

Meer informatie vindt u op de pagina Verkiezingen. Of neemt u contact op bureau Verkiezingen via burgerzaken@harderwijk.nl of tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 23-1-2019: De Mik Multiservice Zeppelinstraat in Harderwijk voor het starten van een schoonmaakbedrijf
 • 4-12-2018: Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen, Hertog Reinoudlaan 25 25, 3843 AR in Harderwijk voor het starten van een bedrijf in bouwmaterialen

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 22-2-2019: J.P. Heyelaan 1, 3842 CH voor het verwijderen van asbest en het slopen van een kerkgebouw
 • 25-2-2019: Molenweg 1 A, 3849 RK in Hierden voor het verwijderen van asbest uit een woning en een schuur

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Dichterskwartier: appartementencomplex met een kantoor/winkelfunctie op de begane grond; 15-4-2019

Meerjarige evenementenvergunningen

Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van de Paas Sing-in heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met 5 april 2019 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met tel. 411 911.  

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden