Officiële publicaties week 12 (20-03-2019)

Dit item is verlopen op 20-09-2019.

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 7-3-2019 Jac. Perkstraat 3: verbouwen/splitsen woning in strijd regels ro
 • 8-3-2019 Laan 1940-1945 13: uitbreiden woning
 • 10-3-2019 Bilderdijkstraat 20: nokverhoging dakkapel voorzijde
 • 10-3-2019 Bilderdijkstraat 18: nokverhoging dakkapel (voorzijde)
 • 13-3-2019 Drielander A28: overkapping t.b.v. een energielaadpunt
 • 11-3-2019 Donkerstraat 50: appartementen
 • 14-3-2019 Westrak 31: wijzigen gevel

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 7-3-2019 Sonnevancklaan 5: carport
 • 11-3-2019 Industrieweg 26: intern verbouwen bedrijfspand
 • 11-3-2019 Smeepoortstraat 17, 17A t/m 17D, Plantage 12, 12A t/m 12C: verbouwen pand naar winkel met 8 appartementen
 • 12-3-2019 Ruiversdam 11: woning in strijd regels ro
 • 13-3-2019 gezamenlijke tuin Sonnevancklaan 33-41: kappen 38 houtopstanden
 • 13-3-2019 Groentjesweg 5: dakkapel (voorzijde)
 • 13-3-2019 Fokko Kortlanglaan 181: strijdig gebruiken pand (snuffelmarkt)
 • 13-3-2019 Drielandendreef 32-34: gebruik pand in strijd regels ro
 • 14-3-2019 Parkweg evenemententerrein: gebruik terrein in strijd regels ro
 • 14-3-2019 Johanniterlaan 2: reclame (2x)
 • 14-3-2019 Oldenallerhout 87: verbreden oprit

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Mandaatbesluit aanstelling evenementenverkeersregelaars

De burgemeester heeft op 15 maart besloten de bevoegdheid tot aanstellen van evenementenverkeersregelaars te mandateren aan de klantmanagers evenementen. Dit besluit treedt daags na deze bekendmaking in werking en is ook te raadplegen de pagina evenement organiseren. Meer informatie over dit mandaatbesluit: Domein Samenleving, Mevr. E. Canninga, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Stationslaan 26: gevelrenovatie en uitbreiding overblijf; 28-4-2019

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • een algemene gehandicaptenparkeerplaats te verwijderen bij het adres Kievietmeen 37 
 • een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen in de Bazuindreef nabij de Fagotdreef

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 12-2-2019: De Admiraal Strandboulevard West 16, 3841 CS in Harderwijk voor het verbouwen van de spoelkeuken en magazijn
 • 7-2-2019: Telstar Marine International B.V. Industrieweg 26, 3846 BE in Harderwijk voor het starten van een bedrijf in stoffeerwerk, zeilwerk en kussens voor superjachten
 • 4-2-2019: Ploeger Logistics Holding B.V. Bellstraat 5 - 7, 3846 CR in Harderwijk voor het uitbreiden van het bedrijf. Er zal uitbreiding plaatsvinden van de activiteiten van het huidige warehouse in de vorm van nieuwbouw

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 8-3-2019: J.P. Heyelaan 20 en 22, Tesselschadelaan 25, Justus van Effenstraat 18, Reviusstraat 5 en 11 en Melis Stokelaan 67 en Van Maerlandlaan 47 in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit woningen
 • 10-3-2019: Nonnenstraat 10, 3841 AG in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woonhuis
 • 12-3-2019: Brederolaan 2,6,10,14, 3842 GJ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 6-3-2019: K. Petersen, Brouwersbosweg 20, 3849 NG in Hierden voor het slopen van kalverenschuren

De volgende melding op grond van mobiel puinbreken ontvangen:

 • 18-2-2019: Boekhorstlaan 1 t/m 10, 3847 LP in Harderwijk voor het mobiel puinbreken in de periode van 26 februari tot en met 24 mei 2019
 • 11-2-2019: Carrosseriefabriek Harderwijk B.V., Lorentzstraat 2, 3846 AW in Harderwijk voor het mobiel puinbreken in week 9 van 2019

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden