Officiële publicaties week 13 (29-03-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 14-3-2017 Harderweide: dakkapellen
 • 15-3-2017 Mecklenburglaan 74: wijziging verleende vergunning (oprichten woning)
 • 15-3-2017 Parallelweg 26 -221: woning
 • 20-3-2017 Markt 15: verbouwen horecazaak in strijd regels ro
 • 17-3-2017 Glindweg 16: veranderen woning
 • 16-3-2017 Boerhaavelaan 7: strijdig gebruiken pand voor hondenwasserette
 • 20-3-2017 Lorentzstraat 2a: wijzigen gebruik in strijd regels ro
 • 23-3-2017 Markt 6: vervangen parasols en windschermen in strijd regels ro
 • 21-3-2017 Stephensonstraat: bedrijfspand
 • 21-3-2017 Waterfront: realiseren tijdelijke camping in strijd regels Ro

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 20-3-2017 Goede Reede 3: dierenkliniek
 • 20-3-2017 Stakenbergerhout 17: dakkapel voorzijde
 • 20-3-2017 Kievitmeen 131: twee overkappingen in strijd regels ro
 • 20-3-2017 Operadreef 38: vergroten garage
 • 20-3-2017 Vosbergerhout 37: aanbouwen fietsenschuur
 • 20-3-2017 Trompetdreef 6: dakkapel voorzijde
 • 20-3-2017 Trompetdreef 8: dakkapel voorzijde
 • 21-3-2017 Vlierburgweg 4: inrit
 • 22-3-2017 Tonselsedreef 126: dakkapel achterzijde
 • 23-3-2017 Trombonedreef 3: dakkapel voorzijde en achterzijde
 • 24-3-2017 Vondellaan 28: renovatie gevels e.d.

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Vooraankondiging bestemmingsplan Hierden Bosch–Hessenweg 2

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan voor het perceel Heesenweg 2 wordt voorbereid.

Het ontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting begin medio mei 2017 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in deStadswinkel van het stadhuis. Vanaf dan kan een reactie worden ingediend bij het gemeentebestuur. De terinzagelegging zal op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt in Het Kontakt en bij de officiële publicaties op deze pagina. Tegen dit voornemen kunt u geen zienswijzen indienen en er wordt over dit voornemen geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Vooraankondiging bestemmingsplan Hierden Dorp – Ruimelsdwarsweg 4

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan voor het perceel Ruimelsdwarsweg 4 wordt voorbereid.

Het ontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting begin medio mei 2017 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in deStadswinkel van het stadhuis. Vanaf dan kan een reactie worden ingediend bij het gemeentebestuur. De terinzagelegging zal op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt in Het Kontakt en bij de officiële publicaties op deze pagina. Tegen dit voornemen kunt u geen zienswijzen indienen en er wordt over dit voornemen geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 6-03-2017: Heimensen Beheer BV, Zandlaan 7a, 3843 NA in Harderwijk, voor het uitbreiden van een opslagloods voor opslag van hout en aanverwante artikelen.

En de volgende melding op grond van het sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 14-03-2017: Roggelaan 8, 3844 KW in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een schuur.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Korhoenlaan 1-53: kappen 5 bomen: 4-5-2017
 • Zoutkeetstraat 3: aanpassen woning naar huidige maatstaven: 27-5-2017

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden