Officiële publicaties week 13 (27-03-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 17-3-2019 Boslaan 2-5: kappen 4 bomen
 • 15-3-2019 Pascalstraat 6: autostalling
 • 16-3-2019 Beneluxlaan 1: tijdelijke uitbreiding gebouw (kantoor/lokaal)
 • 16-3-2019 Molenweg 45: tweede uitrit
 • 16-3-2019 Veldkersmeen 108: uitbouwen woning voorzijde
 • 17-3-2019 Larikslaan 1: splitsen woning
 • 18-3-2019 Ceintuurbaan 2- 20: herinrichten gebouw 20 (gm)
 • 19-3-2019 Zuiderzeeboulevard 22: bouwen speeltoestel en milieuneutrale wijziging
 • 19-3-2019 Trompetdreef 38: uitbreiden woning
 • 20-3-2019 Parkweg 6: kappen 16 bomen
 • 20-3-2019 Potgieterstraat 15: plaatsen dakkapellen (voor en achter)
 • 18-3-2019 Kuulekamp 11: betonnen schutting
 • 20-3-2019 Kranenburglaan 17: verbreden oprit
 • 20-3-2019 Tesselschadelaan 6: pakket- en briefautomaat
 • 20-3-2019 Industrieweg 15: herindeling bedrijfsgebouw

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 15-3-2019 Waterfront overloopterrein: zonnepark (carport) in strijd regels ro
 • 15-3-2019 Vischmarkt 20: renoveren woning (gm)
 • 18-3-2019 Schoenmakersstraat 17: kozijnen rijksmonument
 • 18-3-2019 Donkerstraat 27A: verbouwen pand en reclame (1 uiting)
 • 18-3-2019 Bellstraat 3: uitbreiden distributiecentrum
 • 19-3-2019 Celsiusstraat 43: aanpassen gevels
 • 19-3-2019 Zuiderzeestraatweg 95: berging in strijd regels ro
 • 19-3-2019 Guido Gezellelaan 255: wijzigen compartimenten en gevel
 • 20-3-2019 Evertsenlaan 47: dakopbouw
 • 20-3-2019 Molenweg 47: erfafscheiding
 • 20-3-2019 Westrak 31: wijzigen gevel
 • 21-3-2019 Zeppelinstraat 10: bedrijfspand, reclame en inrit
 • 21-3-2019 Jan Luykenlaan 1 t/m 89 oneven (Dichterskwartier): appartementencomplex met kantoor/winkelfunctie op begane grond

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen(reguliere procedure):

 • 21-3-2019 Hondegatstraat 5: zonnescherm

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 5-12-2018: De Schutse, Beneluxlaan 1, 3844 AK in Harderwijk voor het vergroten van twee bestaande lokalen

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 13-3-2019: Glindweg 8, 3849 MC in Hierden voor het slopen van bijgebouwen;
 • 18-3-2019: Mecklenburglaan 3, 3843 BN in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een kazerne
 • 15-3-2019: Bondamlaan 3, 3843 CX in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een complex

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen bij het adres Julianalaan 22.

Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Ontwerpomgevingsvergunning Zeebuurt – Haaksepad 1

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van 8 appartementen op het perceel Haaksepad 1 te Harderwijk.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde:

Ten behoeve van de omgevingsvergunning is een besluit hogere waarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de realisatie van 8 appartementen mogelijk gemaakt.

De ontwerpomgevingsvergunning Zeebuurt – Haaksepad 1 en het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde liggen met ingang van 28 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. T. Wendt, tel. 411 911.

De ontwerpomgevingsvergunning kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00239-/NL.IMRO.0243.PB00239-0001). Het ontwerp (NL.IMRO.0243.PB00239-0001) is ook in te zien op de wijkpagina Zeebuurt.

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: mevr. Haverkamp, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden