Officiële publicaties week 14 (01-04-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 17-3-2020 Zuiderzeestraatweg 79A: isoleren dak
 • 19-3-2020 Lorentzstraat 2A: veranderen gevel en reclame (1 object)
 • 21-3-2020 Parallelweg 26-5: kappen 2 bomen
 • 21-3-2020 Molenweg 34: verbouwen woning
 • 23-3-2020 Hoofdweg 4: inrit
 • 24-3-2020 Strekdam 72 t/m 90: vervangen borstwering door glazen balustrade
 • 24-3-2020 Clarendallaan 14: inrit
 • 25-3-2020 Zuiderzeestraatweg 55: gastenverblijf in strijd regels ro
 • 25-3-2020 Kastanjelaan 10: aanbouw in strijd regels ro
 • 20-3-2020 Metten Gerritskamp 19: dakkapel (voorzijde)

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 23-3-2020 Wolleweverstraat 12A t/m 12D: ombouwen woning boven winkel tot 4 appartementen
 • 23-3-2020 Parallelweg 26-8: kappen 3 bomen
 • 24-3-2020 Korhoenlaan 1-130: kappen 1 boom
 • 25-3-2020 Guido Gezellelaan 10: dakkapel (voorzijde)
 • 26-3-2020 Piet Heinlaan 53: dakkapel (voorzijde)
 • 26-3-2020 Frisialaan 15: vervangen kozijnen en wijzigen gevel
 • 26-3-2020 Stationslaan 134: zonwering (GM)
 • 26-3-2020 Luttekepoortstraat 59: reclame

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om 2 gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen voor het opladen van elektrische voertuigen op het Westrak.

Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 13-3-2020: Kwalitaria De nieuwe Dukdal, Achterste Wei 1, 3844 HR in Harderwijk, voor het starten van een bedrijf

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 17-2-2020: Snippendalseweg 10 A, 3849 NE in Hierden, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een woning
 • 18-3-2020: Alberdingk Thijmlaan 198,3842 ZH in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 17-3-2020: RWZI Harderwijk, Lorentzstraat 5, 3846 AV in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een bedrijfsgebouw

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden