Officiële publicaties week 15 (10-04-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 28-3-2019 Coornhertstraat 25: dakkapel (achterzijde)
 • 28-3-2019 Papenerf 6: dakkapel (voorzijde)
 • 29-3-2019 Vondellaan 43: schuur en afdak in strijd regels ro
 • 31-3-2019 Korhoenlaan 1-40: kappen 3 bomen
 • 1-4-2019 Molenweg 6A: garage
 • 1-4-2019 Krommekamp 59: verbreden inrit
 • 1-4-2019 Bazuinpad 20: schuur in strijd regels ro
 • 1-4-2019 Saxofoondreef 5: vervangen garagedeur
 • 27-3-2019 Schaapskamp: kappen 15 bomen
 • 3-4-2019 Acacialaan 1: verhogen nok
 • 3-4-2019 hoek Bellstraat/Braillestraat: opslaghal met kantoor en reclame
 • 3-4-2019 Parallelweg 26A: kappen 30 bomen
 • 3-4-2019 Zeggemeen 1: uitbreiden schuur in strijd regels ro
 • 3-4-2019 Bachdreef 31: achterpad

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 28-3-2019 Parkweg 6: kappen 16 bomen
 • 1-4-2019 Stationslaan 26: gevelrenovatie en uitbreiding overblijf
 • 1-4-2019 Dichterskwartier, Handelsweg 12 t/m 30 en Thea Beckmanlaan 2 t/m 20: 20 woningen
 • 1-4-2019 Pijlkruidmeen 35: aanbouw
 • 1-4-2019 Horlosebrink 2: kappen 5 bomen
 • 1-4-2019 Kamperfoeliedreef 2: berging in strijd regels ro
 • 2-4-2019 Ceintuurbaan 4- 83: kappen 1 boom
 • 2-4-2019 Sonnevancklaan 3: kappen 4 bomen
 • 2-4-2019 Zwaluwenweg 5: overkapping voor ruwvoer
 • 2-4-2019 Coornhertstraat 25: dakkapel (achterzijde)
 • 3-4-2019 Stadsdennenweg 15: verbouwen woning
 • 3-4-2019 Vondellaan 43: schuur en afdak in strijd regels ro
 • 3-4-2019 Laan 1940-1945 nr. 13: uitbreiden woning
 • 4-4-2019 Potgieterstraat 15: dakkapellen (voor en achter)
 • 4-4-2019 Braillestraat 17 t/m 17-14: bedrijfsverzamelgebouw
 • 4-4-2019 Bliksdam 12: woning
 • 4-4-2019 Hanlokamp 2: kappen 3 bomen
 • 4-4-2019 Parallelweg 26-29: kappen 5 bomen
 • 4-4-2019 Korhoenlaan 1-32: kappen 2 bomen
 • 4-4-2019 Bilderdijkstraat 18: nokverhoging met dakkapel (voorzijde)
 • 3-4-2019 Slingerbos 1: handbalveld

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Rectificatie Beleid Bijtincidenten vastgesteld

In de publicatie over het Beleid Bijtincidenten op de gemeentepagina van 6 maart 2019 stond helaas een fout. Onderstaand de juiste tekst van de publicatie.

De burgemeester heeft op 10 februari 2019 besloten het Beleid Bijtincidenten vast te stellen. Dit beleid treedt in werking de dag na deze publicatie op de gemeentepagina in ‘Het Kontakt’. In de gemeente Harderwijk moeten mens en dier veilig over straat kunnen zonder bang te zijn te worden gebeten door een hond. Mocht het toch gebeuren dan wil de burgemeester adequaat maatregelen kunnen nemen. Het beleid is een andere uitwerking van een langer bestaan APV artikel. Het beleid verduidelijkt, licht toe en beschrijft de aanpak van de gemeente en samenwerkende partijen.

Het Beleid Bijtincidenten ligt met ingang van de dag na deze publicatie gedurende zes weken ter inzage in de Stadswinkel van het Huis van de Stad en is te raadplegen op www.harderwijk.nl/regelgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. M. van der Weerd van het domein Bestuur & Organisatie, bereikbaar onder tel. 411 911.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • Het verkeersbesluit voor een gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen voor de locatie Tonselsehof 7 in te trekken en op die locatie geen laadpaal te laten plaatsen (zie daarvoor zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-10041.html) en
 • Op een gedeelte van het parkeerterrein bij het winkelcentrum Tweelingstad aan de Nassaulaan een verbod voor vrachtwagens in te stellen.

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 15-3-2019: Autobedrijf Eric van de Weijer, Pascalstraat 6, 3846 AM Harderwijk, voor het bouwen van een autostalling aan het bestaande pand
 • 26-2-2019: Melding Activiteitenbesluit Brownies & Downies, Donkerstraat 27A, 3841 CA in Harderwijk, voor het starten van een koffie- en lunchroom

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 1-4-2019: Boekhorstlaan 1 t/m 10, 3847 LP in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit diverse voormalige woningen inclusief opstallen
 • 23-3-2019: Weisteeg 1, 3845 LH in Hardewijk, voor het slopen van een schuur
 • 2-4-2019: Justus van Effenstraat 8 en 10, 3842 GE in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 2-4-2019: Bunschotenmeen 53, 3844 HG Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Bestemmingsplan Hierden Dorp - Lageweg

Het bestemmingsplan Hierden Dorp - Lageweg is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00207-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00207-/NL.IMRO.0243.BP00207-0003/) of op de wijkpagina Hierden Dorp. Informatie: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden