Officiële publicaties week 17 (22-04-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 9-4-2020 Molenweg 28: kappen 12 bomen
 • 9-4-2020 Donkerstraat 9: verbouwen pand
 • 9-4-2020 Kranenburglaan 22: inrit
 • 10-4-2020 Vlierburgweg 19A : uitbreiden woning
 • 13-4-2020 Krommekamp 132: aanpassen dak
 • 13-4-2020 Beethovendreef 15: tuinhuisje
 • 13-4-2020 Lage Enkweg 35: kappen 2 bomen
 • 14-4-2020 Anna Blamanlaan 8: 2 dakkapellen (voor- en achterzijde)
 • 14-4-2020 Hoge Varenweg 43: bijgebouw
 • 15-4-2020 Berkenboomsweg 10: bedrijfswoning met bijgebouw
 • 14-4-2020 Noordereiland kavel Q: woning
 • 15-4-2020 Achterste Wei 3: winkelwagenoverkapping
 • 16-4-2020 hoek Donkerstraat 15 - Israelstraat 2: bovenwoning splitsen naar 2 appartementen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 9-4-2020 Ragtimedreef 12: overkapping
 • 9-4-2020 Metten Gerritskamp 19: dakkapel (voorzijde)
 • 9-4-2020 Markt 5: slopen schoorsteen
 • 9-4-2020 Stephensonstraat 1-01: veranderen gevel en reclame (1 object)
 • 9-4-2020 Wolleweverstraat 2: schoorsteen verwijderen
 • 9-4-2020 Kuipwal 23: schuur
 • 14-4-2020 Stationslaan 121: verbouwen gemeentelijk monument
 • 15-4-2020 Swingdreef 5: dakkapel (achterzijde)
 • 15-4-2020 Hoofdweg 2: overkapping op dakterras
 • 16-4-2020 Van Eedenstraat 9: nokverhoging in strijd regels ro
 • 16-4-2020 Dotterbloemdreef 3: fietsenschuur in strijd regels ro
 • 16-4-2020 Groene Zoom: poot rotonde in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 15-04-2020 Beukenlaan 2A: vergunning brandveiliggebruik. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Verleende Exploitatievergunning en Drank- en Horecavergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een exploitatievergunning heeft verleend:

 • Green Business Center, Goede Reede 1, Harderwijk. De vergunning is verzonden op 21 april 2020

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een drank- en horecavergunning heeft verleend:

 • Green Business Center, Goede Reede 1, Harderwijk. De vergunning is verzonden op 21 april 2020 

De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 22 april 2020 tot en 1 juni 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Ir. Lelykade 1, Waterfront fase 3: bruggen; 28-5-2020

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 25-10-2019: Restaurant Caert, Vuldersbrink 65, 3841 AS in Harderwijk, voor het uitbreiden van het restaurant naar het aangelegen pand

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 7-4-2020; Mastmeen 57, 3844 KE in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woonhuis
 • 8-4-2020: Vittepad 36, 3844 CJ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden