Officiële publicaties week 18 (29-04-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 10-4-2020 Vijhestraat 1: interne verbouwing rijksmonument
 • 20-4-2020 Grote Marktstraat 43: verplaatsen tuinmuur en bouw schuur
 • 17-4-2020 Bernhardlaan 2-10: renoveren woningen
 • 20-4-2020 Strandboulevard Oost 16: trafo-station
 • 20-4-2020 Duinweg 15: uitbreiden woning en oprichten kapschuur
 • 21-4-2020 Kamperfoeliedreef 1: overkapping

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 20-4-2020 Goeman Borgesiuslaan: renoveren 21 woningen
 • 20-4-2020 Anna Blamanlaan 8: 2 dakkapellen (voor en achterzijde)
 • 20-4-2020 Oranjelaan 32: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 22-4-2020 Dorpshuisweg 4: woning in strijd regels ro en inrit
 • 22-4-2020 Beethovendreef 15: tuinhuisje in strijd regels ro
 • 22-4-2020 Grote Poortstraat 29: 2 dakkapellen (voorzijde) in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 30-3-2020: Hamer, Newtonweg 2, 3846 BJ in Harderwijk, voor het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand i.v.m. het keuren van ondergrondse brandstoftanks
 • 9-4-2020: Liander N.V., 74-D-020 / 7008110, nabij Gruttomeen 104, 3844 ZG in Harderwijk, voor het vervangen van een aardgas reduceerstation
 • 2-4-2020: Stichting grip op je leven, Sonnevancklaan 2, 3847 LC in Harderwijk, voor het onderhouden van het terrein van Sonnevanck en het houden van de dieren van de kinderboerderij
 • 30-3-2020: Liander, Nabij Ouverturebaan 1, 3844 HW in Harderwijk, voor het plaatsen van een aardgas reduceerstation in de nabijheid van Ouverturebaan 1 in Harderwijk
 • 7-4-2020: Eco Schilders, Boerhaavelaan 5,3843 AP in Harderwijk, voor het starten van een kantine en opslagruimte voor een bestaand bedrijf

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden