Officiële publicaties week 19 (10-05-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 23-4-2017 Veldkersmeen 107: schutting en afdak
 • 21-4-2017 Bluesdreef 12: verbouwen woning en schuur
 • 23-4-2017 Doelenstraat 6: uitbouwen woning
 • 21-4-2017 Markt 14: inrichten terras
 • 24-4-2017 Eekhoornlaan 2: kappen 3 bomen
 • 23-4-2017 Luttekepoortstraat 33: uitbreiden woning
 • 24-4-2017 Rooseveltlaan 17: wijzigen voorgevel en draagconstructie
 • 24-4-2017 Oldenallerhout 166: opbouw garage
 • 25-4-2017 Stationslaan 9: reclame
 • 25-4-2017 Kerkstraat 39: veranderen gebruik verdiepingen
 • 25-4-2017 Blokhuissteeg 1B: veranderen gemeentelijk monument
 • 26-4-2017 Academiestraat 7: veranderen rijksmonument
 • 21-4-2017 Frisialaan 10: inrit
 • 2-5-2017 Hondegatstraat 4: verbouwen pand (entreepui, dakramen en dakkapel)
 • 1-5-2017 Industrieweg 6: wijzigen brandcompartimentering
 • 1-5-2017 Industrieweg 13: interne verbouwing, verplaatsen entree en maken doorgang 26-4-2017 Markt 7: parasols
 • 3-5-2017 Deventerweg: kappen 21 bomen
 • 1-5-2017 Stationslaan 20: veranda
 • 2-5-2017 Vlierburgweg 39: inrit
 • 2-5-2017 Gelreweg 3: gebruik pand in strijd regels ro

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 1-5-2017 Lorentzstraat 35: uitbreiden werkplaats
 • 1-5-2017 Hanekamp 6: dakkapel (voorzijde)
 • 1-5-2017 Zuiderzeestraatweg 55: schuur en hekwerk in strijd regels ro
 • 2-5-2017 Weisteeg 2A: schuur in strijd regels ro
 • 3-5-2017 Slingerlaantje 17: kappen 1 boom
 • 3-5-2017 Parallelweg 26-72: kappen 1 boom
 • 3-5-2017 Kuulekamp 11: veranda
 • 4-5-2017 Markt 17A: verbouwen winkelpand
 • 1-5-2017 Markt 17: nieuwe winkelpui

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van het sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 21-04-2017: Bluesdreef 12, 3845 BT in Harderwijk, voor het slopen en verwijderen van asbest uit een woning en schuur.
 • 13-04-2017: Baanweg 12, 3844 KS in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 • 10-04-2017: Fazantlaan 3, 3847 LH in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest van een schuurdak.
 • 03-04-2017: Flevoweg 47 t/m 71 in Harderwijk, voor het slopen en verwijderen van asbest.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Ontwerpomgevingsvergunning Frankrijk – Tweede Parallelweg

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een parkeerterrein ten behoeve van manege Rantrime aan de Tweede Parallelweg (naast nr. 1a).

De ontwerpomgevingsvergunning Frankrijk – Tweede Parallelweg ligt met ingang van 11 mei gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel. 411911.

De ontwerpomgevingsvergunning kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl  (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.PB00195-/NL.IMRO.0243.PB00195-0001). Het ontwerp is ook in te zien op de wijkpagina Frankrijk.

Concept regelingen bestaanszekerheid en inkomensondersteuning

De concept-regelingen bestaanszekerheid en inkomensondersteuning liggen met ingang van 10 mei gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. De concept-regelingen zijn ook in te zien op de pagina Beleidsregels. Met deze vier nieuwe regelingen wil het college de bestaanszekerheid van de Harderwijkse inwoners met een laag inkomen vergroten. Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Domein Samenleving, mevr. K. Traas, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden