Officiële publicaties week 19 (08-05-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 25-4-2019 Luttekepoortstraat 5: wijzigen gevel
 • 26-4-2019 Bruggestraat 51: gebruik pand in strijd regels ro
 • 29-4-2019 Schaffelaarhout 31 en 33: uitbreiden carport
 • 29-4-2019 Parallelweg 26-111: kappen 20 bomen
 • 29-4-2019 Burgtstraat 4: dakkapel in strijd regels ro
 • 30-4-2019 Molenweg 27: uitbreiden bijgebouw in strijd regels ro
 • 30-4-2019 Muidenbrink 6: dakkapel (voorzijde)
 • 30-4-2019 Leuvenumseweg 70: aanpassen bestaande zomerkennels en speelweiden
 • 30-4-2019 Varenweg 30: uitbreiden bijgebouw t.b.v. mantelzorg
 • 2-5-2019 Waltorenstraat 5b: strijdig gebruiken pand t.b.v. boksschool en personal training
 • 29-4-2019 Huisstee 15: overkapping

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 26-4-2019 Langezand 98: dakkapel (voorzijde)
 • 29-4-2019 Van Looystraat 11: erfafscheiding
 • 29-4-2019 Grote Oosterwijck 31: nokverhoging in strijd regels ro
 • 1-5-2019 Bachdreef 31: aanleggen achterpad
 • 1-5-2019 Zeepad: kappen 6 bomen
 • 2-5-2019 Zijpenbergerhout 8: dakkapellen (voor en achterzijde)

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 2-5-2019 Erasmusstraat 17: inrit

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 29-4-2019 Donkerstraat 32: vergunning brandveiliggebruik, tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend
 • 29-4-2019 Industrieweg 13a : oliewaterscheider, tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om 5 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen op de Zuiderzeeboulevard bij het Dolfinarium.

Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 30-4-2019: Varenweg 30, 3849 PJ in Hierden voor het slopen van een schuur
 • 25-4-2019: Burg De Meesterstraat 11, 3846 AB in Harderwijk voor het slopen van het hoofdgebouw
 • 26-4-2019: Van Deysselstraat 2, 3842 BM in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 26-4-2019: Alberdingk Thijmlaan 236, 3842 ZJ in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Meerjarige evenementenvergunningen

Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van Nationale Buitenspeeldag en Burendag  heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met  29 mei 2019 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel. 411 911.

Meerjarige evenementenvergunningen

Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van Rommelmarkt Hierden  heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met  22 mei 2019 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden