Officiële publicaties week 19 (06-05-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 21-4-2020 Bluesdreef 29: dakkapel (voorzijde)
 • 22-4-2020 Krommekamp 166: uitbreiden woning (voorzijde)
 • 22-4-2020 Kleine Mheenweg 10: aanpassen gevel (RM)
 • 23-4-2020 Hoofdweg 2: volière en nachthok in strijd regels ro
 • 21-4-2020 Duinweg 1: vervangen dakbeschot
 • 23-4-2020 Grote Oosterwijck 23 : stutten fundering
 • 17-4-2020 Donkerstraat 21: wijzigen reclame
 • 23-4-2020 Paasloweg 5b: kappen 1 boom
 • 23-4-2020 Middenlaan 46: dakopbouw en dakkapel
 • 25-4-2020 Donkerstraat 1 : verbouwen woon-/winkelpand
 • 25-4-2020 Glindweg 16: paardenstallen en rijbak
 • 24-4-2020 Grote Haverstraat 10: uitbreiden woning
 • 26-4-2020 Mozartdreef 27: vlaggenmast

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 23-4-2020 Hoge Varenweg 43: bijgebouw
 • 23-4-2020 P.C. Boutenslaan 52: dakkapel (voorzijde)
 • 23-4-2020 Grote Oosterwijck 23: stutten fundering
 • 28-4-2020 Krommekamp 166: uitbreiden woning (voorzijde )
 • 28-4-2020 Kelvinstraat 4: brandstoftank bovengronds
 • 29-4-2020 Bluesdreef 29: dakkapel (voorzijde)
 • Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 29-4-2020 Vischmarkt 23a : renovatie dakkapel

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 25-4-2020: Donkerstraat 1, 3841 CA in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een woning en winkel
 • 24-4-2020: Duinweg 1, 3849 NJ in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • Het Groene Zoompad en het zuidelijk gedeelte van de Horlosebrink in te stellen als fietspad
 • Een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen aan de zijkant van het adres Irenelaan 30 in de Beatrixlaan

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.

Reglement burgerlijke stand 2020 vastgesteld

Burgemeester en wethouders hebben op 28 april 2020 besloten het Reglement burgerlijke stand 2020 vast te stellen. Deze regeling vervangt het Reglement burgerlijke stand 2018. Het Reglement regelt onder meer de openingstijden van de burgerlijke stand, welke locaties zijn aangewezen als trouwlocatie en de procedure voor de aanwijzing van (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand.

In verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) hebben burgemeester en wethouders ook het besluit genomen de (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand aan te wijzen die al voor 1 januari 2020 zijn benoemd. Dit besluit treedt in werking de dag na deze bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

Het reglement treedt in werking de dag na bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad Harderwijk. Zodra de regeling gepubliceerd is op overheid.nl is deze ook te vinden op de pagina Beleidsregels. Meer informatie bij mevr. I. Noordijk – Houkes, tel. (0341) 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden