Officiële publicaties week 1 (04-01-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

  • 21-12-2016 Donkerstraat 52: herontwikkeling winkelpand in 8 appartementen
  • 23-12-2016 Meerkoetmeen 70: het in strijd regels ro uitbreiden woning (bouwen is vrij) 24-12-2016 gebied Boekhorstlaan: kappen 20 houtopstanden
  • 27-12-2016 Wijtgraaf 9: kappen boom
  • 27-12-2016 Korhoenlaan 1-94: kappen 2 bomen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

  • 28-12-2016 Mecklenburglaan 4: constructieve wijziging wegens verbouwing

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

  • 3-11-2016: Doors Covers & More B.V. Fahrenheitstraat 18, 3846 BN in Harderwijk voor de op- en overslag van koelmeubelen /verhuur mobiele bedrijfskoelingen
  • 15-12-2016: AnimalCare, Groene Zoomweg (huisnummer nog onbekend) in Harderwijk voor het starten van een dierenartsenpraktijk
  • 27-12-2016: Palfinger Boats B.V., Pasteurdijk 8, 3846 BS in Harderwijk voor het uitbreiden van het bedrijf

En de volgende melding op grond van het sloop/asbestbesluit ontvangen:

  • 21-12-2016: Van Hall-laan 8, 3843 WR in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit de woning.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden