Officiële publicaties week 20 (17-05-2017)

Aanvragen vergunningen

Reguliere omgevingsvergunning zijn ingekomen voor:

 • 3-5-2017 Jannevroukamp 3: uitbreiden woning
 • 6-5-2017 Emdenmeen 10: verplaatsen buitentrap
 • 5-5-2017 Johanniterlaan 12: veranderen kantoorgebouw naar appartementen
 • 4-5-2017 Gelreweg 4C: gebruik pand in strijd regels ro
 • 3-5-2017 Zuiderbreedte 11: wijzigen gevel en plaatsen reclame
 • 4-5-2017 Schippersmeen 77: dakkapel (voorzijde)
 • 4-5-2017 Van Maerlanthof 9: verhogen nok
 • 2-5-2017 Korhoenlaan 1-63: kappen 2 bomen
 • 3-5-2017 Waterfront Zuidereiland kavel a: inrit
 • 5-5-2017 Waterfront: brug
 • 10-5-2017 Hoge Brug 10: sanitaire voorziening
 • 3-5-2017 Markt 6: inrichten terras
 • 8-5-2017 Tabaksweg 15: wijzigen gebruik schuur in b&b in strijd regels ro
 • 8-5-2017 Kortekamp 35: verhogen dak

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • 9-5-2017 Horlosebrink 2: oprichten woning in strijd regels ro
 • 10-5-2017 Industrieweg 28: in strijd gebruiken pand
 • 11-5-2017 Hondegatstraat 3: verbouwen pand en reclame
 • 11-5-2017 Bruggestraat 45-47: doorbraak panden nr. 45 en 47 (nr. 45 is gm in strijd regels ro)
 • 11-05-2017 Smeepoortstraat 41: reclame

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE.

Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure

 • Nonnenstraat 7: plaatsen dakraam; 3-7-2017

Meldingen Omgevingsdienst Noord Veluwe

Onderstaande melding(en) Activiteitenbesluit is/zijn afgehandeld:

 • Op 07-04-2017: Melding Activiteitenbesluit Ceintuurbaan 2 - 10, 3847LG in Harderwijk, voor het uitbreiden van het bedrijf Allinq Networks B.V.
 • Op 04-04-2017: Melding Activiteitenbesluit Lorentzstraat 36 in Harderwijk, voor het vervangen van een bovengrondse opslagtank voor stikstof van 2000 liter door een bovengrondse opslagtank voor stikstof van 6000 liter.
 • Op 04-05-2017: Melding Activiteitenbesluit Restaurant Klein Parijs, Bruggestraat 45 - 47, 3841 CM in Harderwijk, voor het uitbreiden van de ruimte.
 • Op 02-04-2017: Melding Activiteitenbesluit Stadscamping Harderwijk, Lelykade ongenummerd (sectie E5268) in Harderwijk, voor het starten van een camping met horeca van tijdelijke aard.

Onderstaande melding(en) sloop/asbest is/zijn afgehandeld:

 • Op 19-04-2017: Sloopmelding Beekhuizerweg 3, 3849 NM in Hierden, voor het slopen van 5 schuren.
 • Op 20-04-2017: Sloopmelding Keizerstraat 21, 3841 AD in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden