Officiële publicaties week 20 (16-05-2018)

Aanvragen vergunningen

Reguliere omgevingsvergunning zijn ingekomen voor:

 • 30-4-2018 Walstein 33: dakkapel (voorzijde)
 • 1-5-2018 Harderweide kavel 27 (Paardenbloemdreef 28 concept): woning
 • 1-5-2018 Meerkoetmeen 76: rookgasafvoer en raam
 • 1-5-2018 Leuvenumseweg 7: dakkapel op hotel
 • 1-5-2018 Anne Franklaan 36: verbreden inrit
 • 2-5-2018 Robbenzand 61: balkonbeglazing
 • 3-5-2018 Roemer Visscherstraat 10: veranderen kozijn (voorzijde)
 • 6-5-2018 Parallelweg 26-107: kappen 16 bomen
 • 6-5-2018 Vuldersbrink 13: zonnepanelen
 • 7-5-2018 Vosbergerhout 49: schuurtje
 • 7-5-2018 Kerkstraat 10: zonnepanelen (GM)
 • 8-5-2018 Waterfront NE kavel G (Langezand): woning

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • 9-5-2018 Zandlaan 7c: loods in strijd regels ruimtelijke ordening

Rechtsbescherming reguliere omgevingsvergunning:

Bent u belanghebbende bij een besluit en kunt u zich niet verenigen met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.  

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvraag hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder vermeld.

 • Grevenhofsweg 6a: dakverhoging; 28-6-2018

Meldingen sloop/asbest

Onderstaande meldingen sloop/asbest zijn afgehandeld:

 • 08-05-2018: Bovenweg 3, Hierden: verwijderen asbest garage en berging
 • 08-05-2018: Varenweg 31, Hierden: verwijderen asbest schuur

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden