Officiële publicaties week 21 (24-05-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 8-5-2017 Boslaan 2-7: kappen 9 bomen
 • 9-5-2017 Horsterhout: kappen 3 bomen
 • 9-5-2017 Zuiderbreedte 11: reclame (1 uiting)
 • 10-5-2017 Blokhuis 13: legalisatie pergola en plaatsen tuinbalkon in strijd regels ro
 • 10-5-2017 Bazuindreef 31: uitgifteloket apotheek in gevel
 • 10-5-2017 Van Maerlantlaan 44: opslag en detailhandel in strijd regels ro
 • 11-5-2017 Beneluxlaan 2: overkapping en zadeldak garage
 • 11-5-2017 Knarweg 4: kunstwerk
 • 11-5-2017 Markt 3: terrasschermen, parasols en zonnescherm in strijd regels ro
 • 12-5-2017 Lage Enkweg 15: schuur
 • 12-5-2017 Strandboulevard Oost 10: uitbreiden garage
 • 13-5-2017 Hoenderkamp 30: uitbreiden woning en kap garage
 • 15-5-2017 Oltmansstraat 1: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 16-5-2017 Woldbergerhout 15: kozijn zijgevel
 • 16-5-2017 Parallelweg 26-166: kappen 2 bomen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 12-5-2017 Zuiderbreedte 11: wijzigen gevel en plaatsen reclame
 • 12-5-2017 Fokko Kortlanglaan 189: vervangende nieuwbouw woonboerderij met bijgebouwen in strijd regels Ro
 • 12-5-2017 Veldkersmeen 107: schutting en afdak
 • 12-5-2017 Randweg 76: erfafscheiding
 • 15-5-2017 Doelenstraat 6: uitbouwen woning
 • 15-5-2017 Oldenallerhout 166: opbouw op garage in strijd regels Ro
 • 15-5-2017 Rooseveltlaan 17: wijzigen voorgevel en draagconstructie
 • 15-5-2017 Markt 6: vervangen parasols en windschermen in strijd regels Ro
 • 15-5-2017 Strandboulevard Oost 1: speeltoestel met bassin en technische ruimte en milieuneutrale wijziging
 • 15-5-2017 Knarweg: brugdek
 • 16-5-2017 Lorentzstraat 36: sluis tussen twee panden in strijd regels Ro
 • 16-5-2017 Verkeersweg 9: verhogen dak
 • 16-5-2017 Sonnevancklaan 12: kappen 2 bomen
 • 16-5-2017 Stationslaan 9: reclame
 • 18-5-2017 Lorentzstraat 2a: wijzigen gebruik in strijd regels Ro
 • 18-5-2017 Beneluxlaan 2: overkapping en zadeldak op garage in strijd regels Ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van het sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 12-05-2017: Deventerweg 30, Bondamlaan 2, Van Geunslaan 16 en 28, Bosschalaan 3, 9 t/m 11, 13 en 14 en Julianalaan 23 in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit woningen.
 • 12-05-2017: Alberdingk Thijmlaan 238, 3842 ZJ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit de woning.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Frisialaan 11: verbouwen woning; 3-7-2017
 • Brinkvelden fase 1: 62 woningen; 9-7-2017
 • Walstein 61b : schuur in strijd regels Ro; 2-7-2017

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018

Vanaf 1 januari 2018 voert de gemeente Harderwijk Beschermd Wonen maatschappelijke ondersteuning uit. Tot 1 januari 2018 is de centrumgemeente Zwolle daarvoor verantwoordelijk. In 2018 verandert er voor inwoners niets door deze overname. De uitvoering van Beschermd wonen wordt door de gemeente in de verordening maatschappelijke ondersteuning geregeld.

De belangrijkste veranderingen:

 • Beschermd wonen is in de verordening maatschappelijke ondersteuning opgenomen.
 • De hoogte van de eigen bijdragen Wmo zijn in de verordening verwerkt.
 • De basis voor de hoogte van de tarieven voor zorgaanbieders in natura zijn in de verordening opgenomen.
 • Voor persoonsgebonden budgetten is een opschortingsmogelijkheid in de verordening opgenomen.

Ter visie legging:

De verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Harderwijk 2018 ligt met ingang van 24 mei gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Een schriftelijke reactie op het besluit kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Harderwijk.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden