Officiële publicaties week 21 (22-05-2019)

Aanvragen vergunningen

 • Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 9-5-2019 Fahrenheitstraat 62: wijzigen aanzicht gevel
 • 10-5-2019 Stobbeweg 17: aanpassen constructie verdiepingsvloer
 • 10-5-2019 Mecklenburglaan 78 : inrit
 • 13-5-2019 Ooster Mheenweg 56: dakopbouw

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure

 • Donkerstraat 50 C t/m F concept: appartementen; 14-7-2019
 • Mecklenburglaan 3 (gebouwen 30, 34, 35 en 37): diverse bouwwerken; 26-6-2019
 • Jac. Perkstraat 3: verbouwen/splitsen woning in strijd regels ro; 9-7-2019

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op de contactpagina. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 13-5-2019 Schapenhoek 10: zonnepanelen op rijksmonument
 • 13-5-2019 Burgtstraat 4: dakkapel in strijd regels ro
 • 13-5-2019 Jodenkerksteeg 1: zonnepanelen (rm)
 • 13-5-2019 Trompetdreef 38: uitbreiden woning
 • 14-5-2019 Van Maerlantlaan 20: eenzijdige nokverhoging
 • 14-5-2019 Huisstee 15: overkapping
 • 14-5-2019 Grote Marktstraat 7: dakkapel
 • 16-5-2019 paardenbloemdreef: woning
 • 17-5-2019 Korhoenlaan 1-40: kappen 3 bomen

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

16-05-2019 Haaksepad 1: oprichten 8 woningen in strijd regels ro en uitrit. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van mobiel puinbreken ontvangen:

 • 26-04-2019: Mobiel puinbreken Brouwersbosweg 20,  3849 NG in Hierden voor het breken van slooppuin van 6 mei 2019 tot en met 5 augustus 2019.

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 08-05-2019: Smeepoortstraat 17, 3841 EG in Harderwijk voor het slopen van een woning;
 • 08-05-2019: Zuiderzeestraatweg 127, 3849 AC in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit schuren;
 • 13-05-2019: Schippersmeen 98, 3844 CT in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning;
 • 09-05-2019: Van Maerlantlaan 44/46, 3842 JD in Harderwijk voor het slopen van het woongebouw;
 • 09-05-2019: Emdenmeen, Hanzemeen, Revalmeen, Elburgmeen, Blankenhampad, Blokzijlmeen, Bunschoternmeen, Durgerdampad, Gruttomeen en Kievitmeen (diverse woningen) in Harderwijk voor het gedeeltelijk slopen van de woningen (keukens).

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Omgevingsvergunning Zeebuurt – Haaksepad 1

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van 8 appartementen op het perceel Haaksepad 1 te Harderwijk. Gelijk met de verleende omgevingsvergunning ligt het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder ter inzage. Met het besluit tot vaststelling van de hogere waarde wordt de realisatie van de appartementen mogelijk gemaakt.

De omgevingsvergunning Zeebuurt – Haaksepad 1 en het besluit hogere waarden liggen met ingang van 23 mei gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, mw. T. Wendt, tel 411911. De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00239-0002) en het besluit hogere waarden kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00239-/NL.IMRO.0243.PB00239-0002). De omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden zijn ook in te zien op de pagina Zeebuurt.

Afsluiting P6a tijdens Haringparty

De gemeente heeft een aanvraag evenementenvergunning ontvangen voor het evenement Haringparty dat op 13 juni 2019 op de parkeerplaats P6a wordt georganiseerd. Hierdoor kan vanaf maandag 10 juni om 07.00 uur tot en met vrijdag 14 juni 00.00 uur niet op het parkeerterrein P6a worden geparkeerd. U kunt parkeren op het naastgelegen P6.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden