Officiële publicaties week 25 (21-06-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 1-6-2017 Bovenweg 1: hooischuur
 • 7-6-2017 Holzstraat 30: renoveren dak en gevel
 • 9-6-2017 Jan Azn Leeghwaterstraat 2: renoveren dak
 • 9-6-2017 Jan Azn Leeghwaterstraat 4: renoveren dak
 • 8-6-2017 Jazzdreef 12: dakkapel
 • 6-6-2017 Lageweg 29: schuur
 • 7-6-2017 Markt 15: 7 parasols in strijd regels ro
 • 9-6-2017 Nobelstraat 2: uitbreiden bedrijfspand
 • 6-6-2017 Plantage 4b: bufferput
 • 5-6-2017 Prinsessenlaan 1: terrasoverkappingen
 • 2-6-2017 Stationsplein 8: wijzigen voorgevel
 • 8-6-2017 Weisteeg 10: slopen schuur en nieuwbouw en het uitoefenen beroep aan huis in strijd regels ro
 • 7-6-2017 Parallelweg 26-31: kappen 2 bomen
 • 9-6-2017 Stationslaan 26: uitbreiden school met lokalen
 • 9-6-2017 Boekhorstlaan: ontwikkelen 2e fase Boekhorstlaan (restaurants, reclame en recreatie)
 • 9-6-2017 Ullerbergerhout 7: dakkapel (voorzijde)
 • 30-5-2017 Paasloweg 5a en 5b: inrit
 • 12-6-2017 Mandenmakerstraat 157: wijzigen kozijn
 • 2-6-2017 De Wittenhagen: groot onderhoud 176 woningen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 12-6-2017 Korhoenlaan 1-63: kappen 2 bomen
 • 12-6-2017 Waterfront brug 7: brug
 • 12-6-2017 Frisialaan 10: inrit
 • 12-6-2017 Parallelweg 26-166: kappen 2 bomen
 • 12-6-2017 Parallelweg 26-137: kappen 10 bomen
 • 12-6-2017 Kortekamp 25: inrit
 • 13-6-2017 Bazuindreef 31: plaatsen uitgifterobot
 • 13-6-2017 Emdenmeen 10: verplaatsen buitentrap in strijd regels ro
 • 14-6-2017 Walstein 61b: carport
 • 14-6-2017 Gelreweg 4c: gebruik van het pand in strijd regels ro
 • 15-6-2017 Thorbeckelaan 49: school
 • 31-5-2017 Markt 5: plaatsen parasols en schermen in strijd regels ro
 • 15-6-2017 Donkerstraat 52: herontwikkelen winkelpand in 8 appartementen

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Gehandicaptenparkeerplaats P.C. Boutenslaan 32

De gemeente heeft besloten om een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen ter hoogte van het adres P.C. Boutenslaan 32. Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 0341 411 911.

Ontwerpstructuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk

De ontwerpstructuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk is de ruimtelijke uitwerking van de Strategienota Vitale Vakantieparken die op 8 januari 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. De structuurvisie stelt voorwaarden en biedt ruimte om de toekomstvisies van de recreatieparken te kunnen beoordelen en te kunnen vertalen tot bestemmingsplannen. De structuurvisie biedt mogelijkheden voor de verdere recreatieve ontwikkeling van kansrijke vakantieparken, maar geeft ook de randvoorwaarden en uitgangspunten voor transformatie voor de niet-kansrijke parken.

De ontwerpstructuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk ligt met ingang van 22 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. Van Keimpema of dhr. P. Mulder, tel. 411 911.

De stukken zijn ook terug te vinden op de pagina Structuurvisies. Het plan (NL.IMRO.0243.SV00196-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden kunt u vinden op: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.SV00196-/NL.IMRO.0243.SV00196-0001.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 28-04-2017: Machine Fabriek Harderwijk, Zeppelinstraat 1, 3846 in Harderwijk, voor het starten van een bedrijf in metaalbewerking.
 • 3-04-2017: Nobelstraat 2, 3846 CG in Harderwijk, voor de uitbreiding van een bestaand gebouw met opslagruimte.
 • 22-05-2017: Harderweide in Harderwijk, voor het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem.

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 6-06-2017: Ten Katestraat 6, 3842 ZV in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit de woning.
 • 23-05-2017: Stationslaan 112, 3841 DC in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van het hoofdgebouw.
 • 31-05-2017: Bruggestraat 16, 3841 CP in Harderwijk, voor het slopen en verwijderen van asbest uit het hoofdgebouw.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Fokko Kortlanglaan 155 (concept) kavel 1: woning; 8-8-2017.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden