Officiële publicaties week 25 (19-06-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 5-6-2019 Molenweg 12: uitbreiden woning, kappen 5 bomen en uitrit
 • 5-6-2019 Parallelweg 26-197: kappen 1 boom
 • 6-6-2019 Vuldersbrink diverse huisnrs: vervangen balustrades
 • 6-6-2019 Groevenbekerhout 30: wijzigen uitrit
 • 6-6-2019 Jannevroukamp 8: overkapping
 • 7-6-2019 Schippersmeen 147: uitbreiden woning
 • 9-6-2019 Zomerweg 2A: wijzigen gevels en plaatsen kap
 • 11-6-2019 Goede Reede 1: wijziging verleende vergunning en uitrit
 • 11-6-2019 Hoofdweg 4: veranderen pand

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 11-6-2019 Hondegatstraat 11, 11A t/m 11D: verbouwen pand naar 4 woningen
 • 11-6-2019 Industrieweg 19: herindeling bedrijfsgebouw in strijd regels ro
 • 12-6-2019 Stobbeweg 17: aanpassen constructie verdiepingsvloer
 • 12-6-2019 Archimedesstraat 5: verplaatsen 3 bomen
 • 13-6-2019 Lageweg: kap 6 bomen
 • 13-6-2019 Lageweg: inrit
 • 13-6-2019 Sleutelbloemdreef 9: woning
 • 13-6-2019 Vondellaan 6: raam voorgevel
 • 13-6-2019 Dennenlaan 49: erker
 • 13-6-2019 volkstuinen Friesegracht: bouwwerken
 • 14-6-2019 Stobbeweg 17: kappen 18 bomen

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 14-6-2019 Brouwersbosweg 18: corrigeren dieraantal. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Verleende Drank- en Horecawet

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een drank- en horecavergunning heeft verleend:

 • Stichting Cultuurkust locatie Markt , Markt 1, 3841 CE Harderwijk. Vergunning is verzonden op 14-06-2019

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:

 • Stichting Cultuurkust locatie Markt , Markt 1, 3841 CE Harderwijk. Vergunning is verzonden op 14-06-2019

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen van 19 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.  

Meerjarige evenementenvergunningen

Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van het Huttenfeest heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met  15 juli 2019 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel. 411 911.

 Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van mobiel puinbreken ontvangen:

 • 8-5-2019: (voormailig) VSE Weiburglaan 6, 3844 KZ in Harderwijk voor het in werking hebben van een mobiele puinbreker in de periode van juli 2019 tot en met november 2019

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 6-6-2019: Hofdijkstraat 74, 3842 ZM in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 5-6-2019: Molenweg 12, 3849 RM in Hierden voor het slopen van een giertank
 • 5-6-2019: Friesegracht 43, 3841 GN in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 4-6-2019: Horloseweg 38, 3845 LA in Harderwijk voor verwijderen van asbest en het slopen van schuren

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Evenementenvergunning

De gemeente heeft een aanvraag evenementenvergunning ontvangen voor het evenement Podiumspektakel dat van 4 t/m 6 juli 2019 op het Kloosterplein Harderwijk wordt georganiseerd. De parkeerplaats P17 Klooster wordt voor dit evenement gebruikt. Parkeerplaats P17 Klooster is van vanaf 30 juni 2019 24.00 uur tot en met maandag 8 juli 2019 18.00 uur afgesloten. U kunt parkeren op P19 Westeinde of P2 Ir. Lelykade.

Controle toeristenbelasting

Overnachten er mensen van buiten de gemeente op je bedrijf, in je woning of op je terrein en betalen ze (in welke vorm dan ook) voor die overnachting? Dan ben je verplicht om toeristenbelasting aan ons af te dragen. Het tarief voor toeristenbelasting is vastgesteld op € 0,87 per persoon, per nacht. De belasting mag doorberekend worden aan degene die overnacht. De komende maanden controleren we op overnachtingen en toeristenbelasting.

Melding doen:

Biedt je gelegenheid tot overnachting, bijvoorbeeld via Airbnb, Stichting Vrienden op de fiets of aan arbeidsmigranten, en draag je hiervoor (nog) geen toeristenbelasting af? Meld dit dan schriftelijk bij de heffingsambtenaar van Meerinzicht via contact@meerinzicht.nl. Meer informatie? Neem dan contact op met team belastingen Meerinzicht, tel. 085 110 81 09.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden