Officiële publicaties week 27 (05-07-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 21-6-2017 Waterfront kavel F: woning
 • 14-6-2017 Boekhorstlaan: realisatie startplatform en ziplines
 • 22-6-2017 Bovenweg 12: uitbreiden woning
 • 20-6-2017 Oosteinde 27: reclame
 • 23-6-2017 Vlierburgweg 2: verbouwen boerderij (GM)
 • 25-6-2017 Grote Oosterwijck 6: veranderen gevelopening (GM)
 • 27-6-2017 Guido Gezellelaan 26: uitbreiden woning met erker
 • 26-6-2017 Bakenbergerhout 71: dakkapel (voorzijde)
 • 26-6-2017 Markt 15: verbouwen horecazaak
 • 26-6-2017 Sonnevancklaan 5: kappen 7 bomen
 • 23-6-2017 Trombonedreef 81: kappen 1 boom
 • 22-6-2017 Zuiderzeestraatweg 61: kappen 6 bomen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 26-6-2017 Markt 6: inrichten terras in strijd regels ro
 • 26-6-2017 Robbenzand 81: woning en inrit
 • 26-6-2017 Frisialaan 11: verbouwen woning
 • 26-6-2017 Parallelweg 26-221: recreatiewoning in strijd regels ro
 • 26-6-2017 Markt 17a: reclame (2 uitingen)
 • 26-6-2017 Parallelweg 26-31: kappen 2 bomen
 • 26-6-2017 Lageweg 29: schuur in strijd regels ro
 • 26-6-2017 Deventerweg: kappen 21 bomen
 • 26-6-2017 Prinsessenlaan 1: terrasoverkappingen
 • 27-6-2017 De Wittenhagen: groot onderhoud 176 woningen
 • 27-6-2017 Paasloweg 5a en 5b: inrit
 • 27-6-2017 Horloseweg 20: vernieuwen veldschuur
 • 27-6-2017 Bovenweg 1: hooischuur
 • 28-6-2017 Jan Azn Leeghwaterstraat 2: renoveren dak
 • 28-6-2017 Jan Azn Leeghwaterstraat 4: renoveren dak
 • 28-6-2017 Schaffelaarhout 14: carport in strijd regels ro
 • 28-6-2017 Van Maerlanthof 9: verhogen nok in strijd regels ro
 • 28-6-2017 Stationslaan 20: veranda (GM)
 • 29-6-2017 Molenweg 12: wijzigen gebruik in strijd regels ro en uitbreiden bedrijfspand
 • 27-6-2017 Holzstraat 30: renoveren dak en gevel

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 30-6-2017 Markt 15: 7 parasols in strijd regels ro
 • 30-6-2017 Markt 14: inrichten terras in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Johanniterlaan 12: veranderen kantoorgebouw naar appartementen; 19-8-2017
 • Waterfront: realiseren tijdelijke camping; 8-8-2017
 • Markt 7: parasols; 26-8-2017

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Snelliusstraat 4-6: uitbreiden opslagcapaciteit, aanleggen vakken en veranderen inrichting (milieu).

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 juli gedurende 6 weken tot 18 augustus ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 25-4-2017: Lorentzstraat 36, 3846 AX in Harderwijk, voor het bouwen van een sluis tussen twee panden
 • 11-5-2017: Seldenrijk, Zuiderbreedte 22, 3845 MC in Harderwijk, voor de nieuwbouw van een bedrijfsruimte, realisatie van gesloten boorsystemen
 • 6-6-2017: Liander N.V. Slingerbos 12, 3844 AC in Harderwijk voor het vervangen van de installatie
 • 6-6-2017: Liander N.V. Laan der Verenigde Naties 34, 3844 AG in Harderwijk voor het vervangen van een gasdrukregel- en meetstation (in 2002);
 • 6-6-2017: Liander N.V. Strokelweg 1, 3847 LR in Harderwijk voor het vervangen van een installatie (2012)
 • 7-6-2017: Liander N.V. Anne Franklaan 18, 3842 GW in Harderwijk voor het melden van het bestaan van het station
 • 7-6-2017: Liander N.V. De Wittenhagen 27, 3843 GE in Harderwijk voor het melden van een bestaand station
 • 7-6-2017: Liander N.V. Kuipwal 5, 3841 KP in Harderwijk voor het melden van het bestaan van een gasstation
 • 7-6-2017: Liander N.V. Parallelweg 30, 3849 MK in Hierden voor het melden van een bestaand gasstation
 • 7-6-2017: Liander N.V. Weiburglaan 6, 3844 KZ in Harderwijk voor het melden van een bestaand station
 • 7-6-2017: Liander N.V. Paviljoenplein 16, 3847 LK in Harderwijk voor het indienen van de melding voor het bestaande gasstation
 • 16-6-2017: Palingrokerij Dries van den Berg B.V. Stephensonstraat 2, 3846 AK in Harderwijk voor het doorstarten van het bedrijf op de nieuwe locatie (inkopen, verwerken, bereiden en verkopen van vis en aanverwante producten in de viswinkel en eetgelegenheid).

En de volgende melding op grond van het sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 16-6-2017: Sloopmelding Parallelweg 24, 3849 MK  in Hierden, voor het verwijderen van los asbest
 • 21-6-2017: Bunschotenmeen 50, 3844 HH in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit de woning
 • 21-6-2017: Johan de Witlaan 3 t/m 53, 3843 WV in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit de woningen
 • 23-6-2017: Sloopmelding Ruimelsdwarsweg 5, 3849BK in Harderwijk, voor gedeeltelijke verwijdering asbestplaten van dak schuur

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vervangingsvergunning Havenverordening woonboot Vissershaven 8

Burgemeester en wethouders hebben op 27 juni 2017 besloten een vervangingsvergunning te verlenen voor het vervangen van een bestaand woonschip voor een nieuw te bouwen woonark voor het adres Vissershaven 1 (BAG-adres: Vissershaven 2; artikel 20, lid 3 Havenverordening).

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na bekendmaking aan de aanvrager (28 juni 2017) schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen of wilt u het besluit en de stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met Domein Ruimte, mevr. M.A.W. Walhof, tel. 411 911. U kun uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen bij wooncomplex Kortekamp

De gemeente heeft besloten om een extra algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen en 1 algemene gehandicaptenparkeerplaats te verplaatsen bij het wooncomplex Kortekamp 26 t/m 134.

Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden