Officiële publicaties week 28 (12-07-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 28-6-2017 Archimedesstraat 7: reclame (1 uiting)
 • 26-6-2017 Daltonstraat 20: reclame (2 uitingen)
 • 28-6-2017 Molenweg 12: uitrit
 • 28-6-2017 Smeepoortstraat 19: vervangen pui
 • 29-6-2017 Vosbergerhout 47: uitbreiden berging in strijd regels ro
 • 23-6-2017 Havenspoor: 63 appartementen (wijziging op W2012-0419)
 • 29-6-2017 Pasteurdijk 8: intern verbouwen bedrijfspand
 • 4-7-2017 Sonnevancklaan 7: plaatsen schuur, wijzigen kap in strijd regels ro en kappen bomen
 • 3-7-2017 Emdenmeen 4 en 32, Revalmeen 10: splitsen woningen in strijd regels ro
 • 5-7-2017 Rabbistraat 39: verbouwen woning in strijd regels ro
 • 5-7-2017 Zonnesteinseweg 11: verbouwen bijgebouw

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 30-6-2017 Vlierburgweg 39: inrit
 • 3-7-2017 Ouverturebaan 1: overkapping in strijd regels ro
 • 4-7-2017 Jazzdreef 12: dakkapel (achterzijde)
 • 5-7-2017 Robbenzand 75 (kv. B): woning en inrit
 • 5-7-2017 Guido Gezellelaan 26: uitbreiden woning met erker
 • 5-7-2017 Ullerbergerhout 7: dakkapel (voorzijde)
 • 6-7-2017 Ir. Lelykade 5: realiseren tijdelijke camping Waterfront in strijd regels ro
 • 7-7-2017 Vosbergerhout 47: uitbreiden berging in strijd regels ro
 • 7-7-2017 Markt 7: parasols in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Jannevroukamp 3: uitbreiden woning in strijd regels ro; 15-8-2017

Vaststellen aanvraagformulier exploitatievergunning

De burgemeester heeft op 3 juli 2017 besloten het aanvraagformulier vast te stellen voor het aanvragen van een exploitatievergunning voor een openbare inrichting. Dit besluit treedt daags na deze publicatie in werking.

Meer informatie: Domein Bestuur & Organisatie, mevrouw M. Huisman, tel. 0341 411 911.

Melding sloop/asbest

 • Op 14-6-2017: Horloseweg 20, 3845 LA in Harderwijk voor het slopen van een veldschuur;
 • Op 14-6-2017: Van Hall-laan 6, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 24 en 27, 3843 WR in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning;
 • Op 21-6-2017: Troelstralaan 3 t/m 23, 3843 VG in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit de woningen;
 • Op 29-6-2017: Holzstraat 7, 3841 JZ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning;
 • Op 3-7-2017: Heinsiuslaan 1, 3843WS in Harderwijk, voor het slopen en verwijderen van asbest uit een woning;
 • Op 3-7-2017: Heinsiuslaan 11, 13, 17 en 19, 3843 WS in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit de woningen.

Voornemen gehele intrekking omgevingsvergunning onderdeel milieu

Burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk delen mee dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) het voornemen hebben de omgevingsvergunning onderdeel milieu geheel in te trekken:

 • Van: Reukema Papier Harderwijk B.V.
 • Locatie: Fahrenheitstraat 7 in Harderwijk

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 13 juli 2017 t/m 30 augustus 2017 ter inzage bij de gemeente Harderwijk tijdens de gebruikelijke openingsuren.

Rechtsmiddelen

Een ieder kan schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk vóór 31 augustus 2017. Meer informatie hierover is vermeld in het ontwerpbesluit zelf.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden