Officiële publicaties week 28 (11-07-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 28-6-2018 Harderweide kavel 23: woning
 • 28-6-2018 Harderweide kavel 30: woning en inrit
 • 29-6-2018 Waterfront kavel I (Robbenzand 90 concept): woning
 • 28-6-2018 Vondellaan 90: reclame (4 objecten)
 • 29-6-2018 Waterweg 1: woning 29-6-2018 Harderweide kavel 34: woning
 • 29-6-2018 Harderweide kavel 21: woning
 • 29-6-2018 Hoge Varen kavel 2: woning
 • 29-6-2018 Watersportboulevard en de Bakens (Vuurbaak): 2 x 10 appartementen
 • 28-6-2018 Beekhuizerweg 9: schuilstal
 • 1-7-2018 Korhoenlaan 1-89: kappen 1 boom
 • 1-7-2018 Brassersweg 1: kappen 1 boom

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 2-7-2018 Robbenzand 79: inrit
 • 2-7-2018 Belcantodreef 17: dakkapel voorzijde
 • 2-7-2018 Bruggestraat 48: reclame (rijksmonument)
 • 3-7-2018 Emdenmeen 20 en 20A: strijdig gebruik pand
 • 4-7-2018 Langezand 5 (NE kavel H): woning
 • 4-7-2018 Molenweg 41A: kappen 5 bomen

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Meerjarige evenementenvergunningen

Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die 3 jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van de Openluchtdienst Het Visnet op het schoolplein CBS de Bron heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2018, 2019 en 2020. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met 8 augustus 2018 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel. 411 911.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om op de volgende locaties parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen:

 • Parkeerterrein Cremerstraat, tegenover het winkelcentrum Stadsdennen en
 • nabij het adres Rietgorsmeen 49

De besluiten met tekening zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 8-1-2018: BMN Bouwmaterialen Harderwijk, Lorentzstraat 13, 3846V in Harderwijk, voor het realiseren van een inzamelpunt voor klanten voor o.a. puin, hout, kunstofverpakking materiaal (folie), metalen en papier/karton. Geen gevaarlijke stoffen zoals asbest, KGA/LCA en Chout
 • 24-5-2018: KARTECH (Stackdoor Products), Nobelstraat 26, 3846 CG in Harderwijk, voor het niet meer in gebruik hebben van lak en spuitcabine

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 11-6-2018: Landstede, Mecklenburglaan 3, 3843 BN in Harderwijk voor het slopen van het hoofdgebouw (gebouw 30)
 • 25-6-2018: A.A. Kraaij, Fokko Kortlanglaan 151, 3845 LC in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een opslag
 • 5-6-2018: Basisschool Al Islaah Bosboom-Toussaintstraat 1, 3842 ZZ in Harderwijk voor het (gedeeltelijk) slopen van het hoofdgebouw

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Grensweg 1C: de nieuwbouw van een recreatiewoning; 21-8-2018

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:

 • Awan Sushi, Kortenaerlaan 39a, 3843 ET Harderwijk. De vergunning is uitgereikt op 3-07-2018

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 11 juli  tot en met 22 augustus ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis van Harderwijk. Wanneer u de stukken wilt inzien buiten kantoortijden kunt u telefonisch een afspraak maken via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u uw een bezwaarschrift richten aan de burgemeester van gemeente Harderwijk, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat u het besluit aan aanvrager bekend heeft gemaakt.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden