Officiële publicaties week 28 (08-07-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 25-6-2020 Lorentzstraat 29: reclame (8x)
 • 26-6-2020 Elsweg 17: schuur
 • 26-6-2020 Muidenpad 18: uitbouwen woning voorzijde in strijd regels ro
 • 27-6-2020 Beekhuizerweg 1: zeecontainer in strijd regels ro
 • 25-6-2020 Noorderbreedte: oprichten bedrijfspand en uitweg
 • 29-6-2020 Cremerstraat 8: 2 dakkapellen (voor en achter)
 • 25-6-2020 Ruiversdam 11: overkapping
 • 29-6-2020 Waterweg 2: paardenbak
 • 29-6-2020 Stationslaan 24: uitbreiden woning achterzijde (gm)
 • 29-6-2020 Rederijkersstraat 29: dakkapel
 • 29-6-2020 Drielandendreef 32: herontwikkelen woonhuis tot 7 woonunits
 • 29-6-2020 Evertsenlaan 43: erker
 • 29-6-2020 Nassaulaan 52: carport en berging in strijd regels ro
 • 30-6-2020 Waterfront NE kavel J: woning
 • 01-7-2020 Makkumpad 20: dakkapel
 • 30-6-2020 Rabbistraat 39: verbouwen woning

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 29-6-2020 Stakenbergerhout 111: dakkapel (voorzijde)
 • 30-6-2020 Strekdam bouwnrs 21 tm 40: 20 boothuizen (fase 2) in strijd regels ro
 • 30-6-2020 Molenweg 36-01 t/m 36-24: verbouwen woonpark
 • 30-6-2020 Metten Gerritskamp 20: dakkapel
 • 1-7-2020 Busken Huetlaan, Van Alphenstraat, J.P. Heijelaan: renoveren 32 woningen in strijd regels ro
 • 2-7-2020 Waterfront kavel Q, NE: uitrit
 • 2-7-2020 Julianalaan 58: dakkapel(voorzijde)
 • 2-7-2020 Vijhestraat 1: reclame

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende Drank- en Horecavergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet een drank- en horecavergunning heeft verleend aan:

 • Harderwijkse Molen Stichting, Havendijk 9 te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 26 juni 2020

Verleende Exploitatievergunningen

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande ondernemingen een exploitatievergunning heeft verleend:

 • Harderwijkse Molen Stichting, Havendijk 9, Harderwijk. De vergunning is verzonden op 26 juni 2020.
 • Delfino Vijhestraat 15, Harderwijk. De vergunning is verzonden op 25 juni 2020
 • Zaalverhuur Nederland BV aan de Snelliusstraat 11, Harderwijk. Deze vergunning is verzonden op 30 juni 2020.

Verleende tijdelijke standplaatsvergunning

Het college maakt bekend dat zij op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een tijdelijke standplaatsvergunning heeft verleend voor standplaats 2 op de donderdag bij het winkelcentrum Stadsweide:

 • Urker Vishandel Ut Kottertjen, Marijkelaan 22, Harderwijk. De vergunning is verzonden op 1 juli 2020

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken ligt vanaf 8 juli tot en 11 augustus 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911.

Bent u het niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt. 

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 9-6-2020: Brandweerkazerne Hierden, Ooster Mheenweg 6, 3849 PB Hierden, voor het veranderen van de inrichting
 • 11-2-2020: Max Smit (Spare Rib Express) Stationsplein 4, 3844 KR Harderwijk, voor het starten van  een afhaal-en bezorg-winkel

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 26-6-2020: Douglaslaan 4, 3843 BZ Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een middenspanningsruimte
 • 26-6-2020: Horloseweg 42 in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een middenspanningsruimte
 • 29-6-2020: Wouterskampen 66, 3894 BC Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 24-6-2020: Klooster 12, 3841 EN Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een badkamer
 • 23-6-2020: Scheer & Foppen installatietechniek BV, Stephensonstraat 15, 3846 AK Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een kantoor

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Rectificatie bekendmaking verkeersbesluit

De gemeente heeft besloten om een laadpaal met gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen bij het nieuwe appartementencomplex aan de Havenspoor 91 t/m 215.

Dit bericht is ook op 13 mei 2020 als kennisgeving op de gemeentepagina van de Harderwijker Courant en de gemeentelijke website geplaatst. De officiële publicatie in de officiële Staatscourant heeft echter per abuis niet plaatsgehad. Daarom wordt dit besluit alsnog formeel bekend gemaakt.

Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure:

 • Molenweg 28: kappen 12 bomen; 13-8-2020
 • Glindweg 16: paardenstallen en rijbak in strijd regels ro; 17-8-2020

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden